Unesco Vlaanderen

Stratego met water: geen spel

Gepubliceerd op 15/10/2003 door Unesco Platform Vlaanderen

Op dinsdag 21 oktober organiseert de Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging (KVCV) in samenwerking met Universiteit Antwerpen een lezingenavond in Antwerpen rond de wateruitdaging waar onze planeet voor staat. Méér dan 1 miljard mensen hebben immers geen 'veilig' water en méér dan 2,4 miljard geen riolering of zuivering van afvalwater, terwijl bevolkingsgroei en verstedelijking het probleem verscherpen. In drie lezingen gaan prominente sprekers, waaronder Andras Szöllösi-Nagy, directeur van de UNESCO Divisie voor Waterwetenschappen, na hoe we met zijn allen tot een beter en duurzaam beheer van onze waterhulpbronnen kunnen komen.

De lezingenavond past in een reeks van 6 thema-avonden onder de vlag "Wetenschap voor 6 miljard mensen" die mee wil helpen zoeken naar het antwoord op de vraag hoe de wetenschap en de technologie onze planeet leefbaar kunnen houden door met aangepaste technieken, schaalvergroting en innovatief en mondiaal denken te komen tot een beheer van onze natuurlijke hulpbronnen dat op lange termijn duurzaam is.

 

Het programma voor dinsdag 21 oktober ziet er als volgt uit:

18.45

Onthaal

19.15

Technologies for the production of fresh water

Prof. Ivo Vankelecom, Katholieke Universiteit Leuven

20.15

How can Waste Water Technologies address pollution challenges and water scarcity?

Dhr. Tim Moody, Vice President Sales Industrial Markets, VEOLIA (Frankrijk)

Fresh water for the population of the whole world: the challenge facing Unesco

Dhr. Andras Szöllösi-Nagy, Director of the Division of Water Science, UNESCO (Frankrijk)

21.55

Slotwoord en receptie aangeboden door SOLVAY

 

De avond wordt georganiseerd in Aula Major van de Universiteit Antwerpen, Campus "Drie Eiken" (Wilrijk). Voor een wegbeschrijving, informatie over inschrijving en het volledige programma van de lezingencyclus "Wetenschap voor 6 miljard mensen" kan u terecht op www.kekule.be