Unesco Vlaanderen

Tsoenamiwaarschuwingssysteem voor Middellandse Zee

Gepubliceerd op 23/11/2005 door Unesco Platform Vlaanderen

Experts en delegaties uit 23 landen van het gebied van de Middellandse Zee en de Noordoost Atlantische Oceaan legden de basis van een regionaal tsoemaniwaarschuwingssysteem tijdens een bijeenkomst op 21 en 22 november in Rome. De Intergouvernementele Oceanografische Commissie (IOC) van de UNESCO stond in voor de organisatie. De deelnemers identificeerden de belangrijkste technische vereisten van het systeem en stelden een actieplan op voor de periode 2006-2007.

Het actieplan concentreert zich op het aanscherpen van gevaren- en risicoanalyse, het verhogen van de waarschuwingscapaciteit op basis van seismologische, geofysische en zeeniveau-informatie, en tenslotte op het beperken van de gevolgen van een natuurramp via kustplanning en sensibilisering van de bevolking. Bedoeling is om tegen december 2007 te beschikken over een eerste operationele versie van het waarschuwingsysteem.

Hoewel het gebied van de Middellandse Zee en de Noordoost Atlantische Oceaan minder risico loopt op tsoenami's dan de Stille en de Indische Oceaan, is het gevaar van een dergelijke vloedgolf niet denkbeeldig, zo leert de geschiedenis ons. In 1755 verwoestte een tsoenami de stad Lissabon en richtte behoorlijk wat schade aan elders op het Iberische schiereiland. Een andere vloedgolf in 1908 eiste 85.000 mensenlevens in Messina (Italië).

Het tsoemaniwaarschuwingssysteem voor de Middellandse Zee en de Noordoost Atlantische Oceaan maakt deel uit van het wereldwijde systeem waaraan de IOC en de UNESCO werken. Eerder werden al dergelijke systemen op touw gezet in de Stille en de Indische Oceaan. Momenteel is er ook een systeem voor het Caraïbisch gebied in voorbereiding.