Unesco Vlaanderen

Uitvoerende Raad UNESCO beveelt lidmaatschap Palestina aan

Gepubliceerd op 06/10/2011 door Unesco Platform Vlaanderen

De Uitvoerende Raad van UNESCO stemde op woensdag 5 oktober 2011 over de vraag van Palestina om lid te worden van de Organisatie. Van de 58 landen die vertegenwoordigd zijn in de Raad, stemden 40 voor toetreding en vier tegen. 14 landen, waaronder België, onthielden zich.

Over de al dan niet toetreding van Palestina tot UNESCO zal de volgende bijeenkomst van de Algemene Conferentie (26 oktober - 10 november 2011) beslissen. Er is een tweederdenmeerderheid vereist om Palestina lid te laten worden van UNESCO.

De ambassadeur van de Verenigde Staten bij UNESCO roept de lidstaten op om tegen de erkenning van Palestina als lidstaat van UNESCO te stemmen. Spanje daarentegen laat weten dat het 'ja' zal stemmen. Volgens de VS zou een erkenning van Palestina te vroeg komen.

De Uitvoerende Raad en de Algemene Conferentie van UNESCO zijn de bestuursorganen van UNESCO.

De Algemene Conferentie is het belangrijkste beslissingsorgaan en bestaat uit vertegenwoordigers van alle lidstaten. De Conferentie komt eenmaal per twee jaar samen om de strategieën en beleidslijnen van de Organisatie uit te stippelen, en om het UNESCO-programma en de begroting goed te keuren. Elke lidstaat heeft een stem. Om de vier jaar wordt de directeur-generaal, die wordt voorgedragen door de Uitvoerende Raad, benoemd door de Conferentie.

De Uitvoerende Raad, die is samengesteld uit 58 lidstaten, is verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma zoals dat is goedgekeurd door de Algemene Conferentie. De Raad komt twee keer per jaar samen om het programma en de begroting te controleren.