Unesco Vlaanderen

Uitzonderlijke zeegebieden beschermen

Gepubliceerd op 22/12/2016 door Unesco Platform Vlaanderen

Publicatie blikt terug en kijkt vooruit ter gelegenheid van 10 jaar Mariene Werelderfgoedprogramma.

De Werelderfgoedconventie van Unesco is gebaseerd op het principe van internationale samenwerking. Het verdrag erkent dat sommige plaatsen van onvervangbaar belang zijn voor de mensheid en verbindt alle landen ertoe om de bescherming ervan te ondersteunen. In die zin is het een uitstekend instrument voor de bescherming van de oceanen, die gekenmerkt worden door onderlinge verbondenheid. Daarom is het Mariene Werelderfgoedprogramma gelanceerd in 2005, met als doel mariene gebieden van uitzonderlijke universele waarde te beschermen. Een nieuwe publicatie blikt terug op de voornaamste verwezenlijkingen van het Programma en richt de steven naar de toekomst.

Sinds de oprichting van het Mariene Werelderfgoedprogramma zijn er 16 nieuwe mariene gebieden ingeschreven op de Werelderfgoedlijst: een verdubbeling van de oppervlakte beschermd gebied. Er staan nu 49 gebieden uit 37 landen op de Lijst. Samen goed voor 10% van alle beschermde mariene gebieden.

De mariene werelderfgoedgebieden zijn kwetsbaar en krijgen te maken met allerlei bedreigingen. Het Mariene Werelderfgoedprogramma zorgt voor begeleiding van de beheerders van zulke gebieden en stimuleert hun onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling.

Wat brengt de toekomst?

De komende jaren zal het Mariene Werelderfgoedprogramma zich toeleggen op het bijstaan van mariene werelderfgoedgebieden om zich te beschermen tegen de gevolgen van de klimaatverandering en om illegale en niet-duurzame visserij uit te roeien. De bedoeling is om van deze gebieden als het ware tijdscapsules te maken die ons tonen hoe een gezonde oceaan eruit ziet.

Grote delen van de oceaan herbergen enkele van de meest fascinerende natuurlijke schatten maar vallen niet onder de bescherming van de Werelderfgoedconventie. Het belangrijkste voorbeeld is de open zee, die buiten de nationale jurisdictie valt. Naarmate ijs verdwijnt zoals nooit tevoren en de technologie zich verder ontwikkeld, is er meer bevissing en industriële ontwikkeling in open zee. Daarom is het van belang dat we de parels van de open zee beschermen vooraleer ze voor altijd verloren gaan. Het Werelderfgoedcentrum heeft vijf gebieden op de open zee geïdentificeerd die mogelijk van uitzonderlijke universele waarde zijn. Het Mariene Werelderfgoedprogramma zal zich inzetten om hun bescherming mogelijk te maken.

The Future of the World Heritage Convention for Marine Conservation – Celebrating 10 years of the World Heritage Marine Programme is uitgegeven met steun van het Nederlands Unesco Trustfonds en dankzij de duurzame steun van horlogemaker Jaeger-LeCoultre en het Vlaams Unesco Trustfonds voor het Mariene Werelderfgoedprogramma.

Het Mariene Werelderfgoedprogramma van Unesco
De Vlaamse Unesco Trustfondsen

Download de publicatie