Unesco Vlaanderen

UNESCO aanvaardt Palestina als volwaardige lidstaat

Gepubliceerd op 03/11/2011 door Unesco Platform Vlaanderen

Op 31 oktober 2011 boog de Algemene Conferentie van UNESCO zich over de kandidatuur van Palestina om toe te treden tot de Organisatie. Dit gebeurde door stemming, waarbij 107 lidstaten voor stemden en 14 tegen. 52 lidstaten onthielden zich. België stemde voor toetreding, er was geen Europese eensgezindheid over de kwestie.

Statement van UNESCO over de toetreding van Palestina.

De grootste tegenstander van deze toetreding waren de Verenigde Staten. Zij zijn de mening toegedaan dat het vredesproces in Israël en Palestina enkel tot een goed einde kan gebracht worden door bilaterale onderhandelingen tussen Israël en de Palestijnse autoriteiten, en niet door unilaterale daden zoals de aanvraag van lidmaatschap van organisaties van de Verenigde Naties. Als een gevolg van de toetreding van Palestina schorten de Verenigde Staten nu hun financiële hulp aan UNESCO op, wat voor de Organisatie een aderlating van 22% van het reguliere budget betekent.

De directeur-generaal van UNESCO reageerde op het voornemen van de Verenigde Staten om de financiële bijdrage aan UNESCO in te trekken door te wijzen op de gevolgen daarvan op het terrein. Zo draagt UNESCO, met steun van de Verenigde Staten, bij tot de uitbouw van vrije en pluralistische media in landen zoals Irak, Tunesië en Egypte. In Afghanistan helpt de Organisatie met de alfabetisering van duizenden politiemensen.

Ook op het vlak van de wetenschappen betekent de steun van de Verenigde Staten een belangrijke bijdrage. UNESCO bouwt een wereldwijd systeem voor tsunamiwaarschuwing uit. Dit hielp om duizenden levens te redden toen Japan eerder dit jaar een tsunami over zich heen kreeg. In het Midden-Oosten bevordert UNESCO wetenschappelijke en culturele uitwisseling tussen toponderzoekers.

UNESCO hoopt dat de Verenigde Staten lid zullen blijven van de Organisatie en dat er een oplossing kan gevonden worden voor de financiële kink in de kabel tussen het land en UNESCO. De financiële aderlating brengt immers de opdracht van UNESCO in het gedrang om te werken aan onderwijs voor iedereen, aan het bestrijden van extremisme en aan het ondersteunen van nieuwe democratieën.

Statement van UNESCO directeur-generaal Irina Bokova over de beslissing van de VS om hun financiële bijdrage aan de Organisatie op te schorten.