Unesco Vlaanderen

UNESCO bevordert samenwerking tussen Israëlische en Palestijnse journalisten

Gepubliceerd op 23/12/2003 door Unesco Platform Vlaanderen

Zestien mediaprofessionals uit Israël en Palestina die een hoge functie bekleden, zijn overeengekomen om meer nuance te leggen in hun berichtgeving over wat er zich aan de 'overkant' afspeelt en staan open voor het idee om aan elkaar redactionele ruimte ter beschikking te stellen in hun respectievelijke media. Een en ander is het resultaat van een tweedaagse bijeenkomst die de UNESCO organiseerde op 17 en 18 december in Parijs. De aanwezigen spraken verder nog af om in contact met elkaar te blijven en om elkaars omgeving te bezoeken.

De bijeenkomst van zeven Palestijnse en zeven Israëlische mediaprofessionals en twee journalisten die werken voor Arabische media in Israël, werd op 17 december geopend door Koïchiro Matsuura, directeur-generaal van de UNESCO. Tijdens zijn toespraak onderstreepte hij het geloof van de Organisatie in "een proces van serieuze, open, oprechte en voortdurende dialoog" als cruciaal element in het overbruggen van verschillen en het tot stand brengen van wederzijds begrip, vertrouwen en samenwerking. Voorts benadrukte hij de leidende rol die de media in deze dialoog te spelen hebben.

Tijdens de debatten kwamen veel verschillende standpunten naar boven. Verschillen die zowel tussen als binnen beide kampen leven. Aan het slot van de bijeenkomst drukten de deelnemers hun professionele wens uit om met elkaar in contact te blijven om informatie uit te wisselen en gegevens te controleren bij het werken aan stukken over elkaars gebieden. Daarnaast toonden ze zich eens over de nood om stereotyperingen te bestrijden en een meer complete berichtgeving te verzorgen, door bijvoorbeeld ook aandacht te besteden aan culturele evenementen en dergelijke.

De deelnemers lieten ook weten bezoeken te willen organiseren voor Israëlische journalisten aan Gaza en de Westoever en aan Israël voor Palestijnse journalisten. De bewegingsvrijheid van deze laatsten is trouwens serieus beperkt door de huidige situatie ter plaatse. Tenslotte kwamen de mediaprofessionals overeen om elkaar in de toekomst terug te ontmoeten onder auspiciën van de UNESCO en om een elektronisch netwerk op te richten om met elkaar in contact te blijven.