Unesco Vlaanderen

Unesco biedt hulp aan Beiroet

Gepubliceerd op 08/09/2020 door Unesco Platform Vlaanderen

Na de enorme schade die Beiroet opliep door twee zware explosies, zal Unesco helpen bij de wederopbouw. De Organisatie investeert in onderwijs, erfgoed en cultuur.

Audrey Azoulay, directeur-generaal van Unesco, lanceerde op 27 augustus 2020 een internationale oproep tot fondsenwerving, Li Beirut (‘voor Beiroet’ in het Arabisch), om het herstel van scholen, historische erfgoedgebouwen, musea, galerijen en de creatieve economie te ondersteunen. De Libanese hoofdstad is bijzonder zwaar getroffen door twee verwoestende explosies op 4 augustus.

Ethisch handelen

Unesco zal de hoogste internationaal erkende professionele en managementnormen toepassen bij het coördineren van ondersteuning voor onderwijs en cultuur in het kader van de VN-hulp aan Libanon, beklemtoonde Azoulay. “Ik roep plechtig op om het historische centrum te beschermen – door middel van administratieve maatregelen en passende regelgeving – om speculatie met onroerend goed en transacties die profiteren van de nood en kwetsbaarheid van de bewoners, te voorkomen,” voegde ze eraan toe.

Scholen en scholing herstellen

Naast het coördineren van de VN-inspanningen om het onderwijs in Beiroet te ondersteunen, waarvoor 23 miljoen dollar nodig is, heeft Unesco zich geëngageerd om onmiddellijk werk te maken van het herstel van 40 van de 159 getroffen scholen met geld dat de Organisatie al heeft ingezameld. De komende maanden zal Unesco prioriteit geven aan financiering voor scholing en afstandsonderwijs, een urgent probleem voor de 85.000 getroffen studenten.

Cultuur er erfgoed ondersteunen

Unesco zal ook de internationale coördinatie-inspanningen leiden voor het herstel en de wederopbouw van de cultuur en het erfgoed van Beiroet. Ze zal ook fondsen werven om de culturele sector door de crisis te helpen. “We moeten de geest van de stad beschermen, ook al werken we eraan om haar weer op te bouwen. We moeten heropbouwen – maar, nog belangrijker, we moeten goed heropbouwen. Dit betekent dat het unieke erfgoed van deze buurten moet worden beschermd, de geschiedenis van de stad moet worden gerespecteerd en de creatieve energie moet worden gesteund ”, aldus Azoulay. Volgens voorlopige schattingen is er het komende jaar 500 miljoen dollar nodig om erfgoed en de creatieve economie te ondersteunen. De verwachting is dat musea, galerijen en culturele instellingen aanzienlijke inkomstenverliezen zullen lijden. Unesco zal prioritaire interventies uitvoeren om verschillende historische gebouwen in de meest getroffen buurten te stabiliseren, beveiligen en beschermen.

Unesco wil de internationale gemeenschap mobiliseren om hulp te bieden aan Beiroet. Daarbij ligt de nadruk niet enkel op gebouwd erfgoed en musea maar evenzeer op de culturele sector. Later deze maand organiseert Unesco een donorconferentie voor Beiroet.