Unesco Vlaanderen

UNESCO gelauwerd voor inspanningen voor bio-ethiek

Gepubliceerd op 30/09/2002 door Unesco Platform Vlaanderen

De Sociedad Internatcional de Bioética (SIBI) zal de SIBI-prijs, editie 2002, uitreiken tijdens de slotceremonie van de Wereldconferentie voor Bio-ethiek die van 30 september tot 4 oktober gehouden wordt in Gijon, Spanje. De prijs bestaat uit een medaille en een diploma en wordt om de twee jaar toegekend aan personen of groepen die een belangrijke bijdrage leverden aan het onderzoek op het gebied van de bio-ethiek. Pierre Sané, vice-directeurgeneraal voor Sociale en Humane Wetenschappen zal de prijs in naam van de UNESCO in ontvangst nemen.

Het is de tweede keer dat de SIBI de prijs uitreikt. In 2000 ging de prijs naar Professor Van Rensselaer Potter, aan wie we de term "bio-ethiek" danken. Dit jaar besliste het wetenschappelijk comité van de SIBI unaniem om de prijs toe te kennen aan de UNESCO omwille van haar "continue en universeel werk ten dienste van de bio-ethische waarden", onder andere door het opstellen van de Universele Verklaring betreffende het Menselijk Genoom en de Mensenrechten, het eerste internationale instrument in dit vlakgebied.

De SIBI werd in 1996 opgericht met als doel de reflectie, de analyse en het debat omtrent bio-ethische kwesties te bevorderen.

Voor meer informatie over de inspanningen van de UNESCO op het vlak van de bio-ethiek, kan u terecht in de rubriek "dossiers" van deze website.