Unesco Vlaanderen

Unesco helpt landen met afstandsonderwijs

Gepubliceerd op 19/03/2020 door Unesco Platform Vlaanderen

Nu zowat de helft van de schoolgaande jongeren wereldwijd thuis zit door de impact van het coronavirus, steunt Unesco landen om afstandsonderwijs aan te bieden.

Meer dan 850 miljoen kinderen en jongeren – ongeveer de helft van de studentenpopulatie in de wereld – moeten wegblijven van scholen en universiteiten vanwege de COVID-19-pandemie. Landelijke sluitingen zijn van kracht in 107 landen en lokale stilleggingen in 12 andere. De verwachting is dat deze cijfers nog zullen stijgen.

Ongekende uitdaging

De schaal en de snelheid van de sluiting van scholen en universiteiten vormt een ongekende uitdaging voor de onderwijssector. Landen over de hele wereld proberen om de leegte te vullen met oplossingen voor afstandsonderwijs, maar de onzekere duur van de sluitingen maakt alles nog ingewikkelder. Oplossingen variëren van hi-tech alternatieven zoals real-time videolessen die op afstand worden gegeven tot low-tech opties zoals educatieve programma’s op radio en televisie.

Als onmiddellijke reactie op de massale sluiting van scholen heeft Unesco een COVID-19-taskforce opgericht om advies en technische bijstand te verlenen aan regeringen die werken aan onderwijs voor niet-schoolgaande leerlingen. De Organisatie houdt ook regelmatig virtuele bijeenkomsten met onderwijsministers van over de hele wereld om ervaringen te delen en prioritaire behoeften te beoordelen.

COVID-19-onderwijscoalitie

Unesco lanceert ook een wereldwijde COVID-19-onderwijscoalitie die multilaterale partners en de privésector, waaronder Microsoft en het handelsorgaan van mobiele operatoren GSMA, samenbrengt om landen te helpen om systemen voor leren op afstand in te zetten om onderwijsverstoringen te minimaliseren en sociale contact met leerlingen te onderhouden.

“De huidige situatie stelt landen voor enorme uitdagingen om ononderbroken leren te bieden aan alle kinderen en jongeren. We versterken onze wereldwijde respons door een coalitie op te richten om een snelle en gecoördineerde respons te garanderen. Deze inspanning speelt niet alleen in op directe behoeften, maar biedt ook de mogelijkheid om het onderwijs te herzien, het afstandsonderwijs op te schalen en de onderwijssystemen veerkrachtiger, opener en innovatiever te maken,” zegt Audrey Azoulay, directeur-generaal van Unesco.

Unesco zal ook regelmatig webinars en virtuele bijeenkomsten organiseren om vertegenwoordigers van landen de gelegenheid te geven informatie te delen over de doeltreffendheid van benaderingen die in verschillende contexten worden gebruikt, voortbouwend op het succes van de ministeriële videoconferentie van 10 maart die 73 landen samenbracht.

Impact van schoolsluitingen

De nadelige gevolgen van schoolsluitingen zijn ernstig en veel ervan reiken verder dan het onderwijs. Unesco heeft een korte lijst met deze effecten samengesteld om landen te helpen te anticiperen en problemen te verminderen.

  • Onderbroken leren: de nadelen zijn onevenredig voor kansarme leerlingen die minder onderwijsmogelijkheden buiten de school hebben.
  • Voeding: veel kinderen en jongeren zijn afhankelijk van gratis of scherp geprijsde schoolmaaltijden voor gezonde voeding.
  • Bescherming: scholen bieden veiligheid aan veel kinderen en jongeren en wanneer ze sluiten, zijn jongeren kwetsbaarder en lopen ze meer risico.
  • Ouders die niet voorbereid zijn op onderwijs op afstand en thuis: wanneer scholen sluiten, wordt vaak aan ouders gevraagd om het leren van de kinderen thuis te vergemakkelijken en kunnen ze moeite hebben om deze taak uit te voeren. Dit geldt vooral voor ouders met een beperkte opleiding en middelen.
  • Ongelijke toegang tot digitale leerportalen: gebrek aan toegang tot technologie of goede internetconnectiviteit is een belemmering voor voortgezet leren, vooral voor leerlingen uit kansarme gezinnen.
  • Hiaten in de kinderopvang: bij gebrek aan alternatieve opties laten werkende ouders hun kinderen vaak met rust wanneer de scholen sluiten en dit kan leiden tot risicovol gedrag, waaronder verhoogde groepsdruk en drugsmisbruik.
  • Hoge economische kosten: werkende ouders missen vaker werk om voor hun kinderen te zorgen wanneer de scholen sluiten. Dit resulteert in loonverlies en verminderde productiviteit.
  • Toenemende druk op scholen en schoolsystemen die open blijven: plaatselijke schoolsluitingen leggen een extra last op scholen omdat ouders en ambtenaren kinderen doorverwijzen naar open scholen.
  • Stijging van uitvalpercentages: het is een uitdaging om ervoor te zorgen dat kinderen en jongeren terugkeren en op school blijven wanneer de scholen weer opengaan, vooral na langdurige sluitingen.
  • Sociaal isolement: scholen zijn knooppunten van sociale activiteit en menselijke interactie. Wanneer scholen sluiten, lopen veel kinderen en jongeren sociaal contact mis dat essentieel is voor leren en ontwikkeling.

Unesco brengt de gevolgen van het coronavirus COVID-19 voor het onderwijs in kaart >