Unesco Vlaanderen

UNESCO kent jaarlijkse alfabetiseringsprijzen toe

Gepubliceerd op 02/08/2011 door Unesco Platform Vlaanderen

Op 28 juli 2011 kondigde directeur-generaal Irina Bokova aan wie de begeerde jaarlijkse UNESCO Alfabetiseringsprijzen 2011 in ontvangst mag nemen. Zes laureaten werden door een internationale jury geselecteerd. Aan de hand van het jaarthema Vrede en gendergelijkheid koos de jury voor projecten uit Burundi, de Democratische Republiek Congo, Mexico en de Verenigde Staten. Op 8 september, de Internationale Alfabetiseringsdag, worden de prijzen in het Indiase New Delhi tijdens een officiële ceremonie aan de laureaten overhandigd. Er worden vier prijzen uitgereikt waar een bedrag van $20.000 aan verbonden is. Daarnaast krijgen twee projecten uit de Filipijnen en Pakistan een eervolle vermelding.

UNESCO Koning Sejong Alfabetiseringsprijs

Deze prijs werd in 1989 door de Koreaanse regering in het leven geroepen. De naam verwijst naar de vijftiende-eeuwse Koreaanse koning Sejong de Grote, bekend om zijn initiatieven die de geletterdheid bevorderden.

Een eerste prijs is voor de Burundese Nationale Alfabetiseringsdienst. Het alfabetiseringsprogramma van deze overheidsdienst wordt geprezen omdat het erin slaagt om het leren lezen te verbinden met het dagelijkse leven, vrede en tolerantie. Dankzij dit programma werden tussen 2010 en 2011 meer dan 50.000 certificaten uitgereikt aan 'nieuwe' geletterden.

Het Mexicaanse Nationaal Instituut voor Volwassenenonderwijs valt in de prijzen met het project  Tweetaligheid voor het Leven (Bilingual Literacy for Life Programme). Het uitgangspunt hierbij is het terugdringen van het analfabetisme bij de inheemse bevolking, in het bijzonder vrouwen, en hen politiek mondig te maken. Volgens de jury is dit project een stichtend voorbeeld voor andere multiculturele en meertalige landen omdat het de sociale cohesie bevordert.

UNESCO Confucius Alfabetiseringsprijs

De eerste laureaat, van deze door de Volksrepubliek China ondersteunde prijs, is het in de Verenigde Staten gevestigde Room to Read met een project dat geletterdheid en gendergelijkheid ondersteunt door de promotie van cultureel relevante publicaties in lokale talen. Room to Read is actief in negen landen waaronder Bangladesh, Cambodja, India, Vietnam, Zambia en Zuid-Afrika. Zo publiceerde de organisatie al meer dan 500 titels in 25 verschillende talen waarvan zo'n vijf miljoen exemplaren werden verspreid.

Ook het Congolese Collectif Alpha Ujuvi valt in de prijzen. De jury complimenteert hen met het programma Vreedzame co-existentie tussen de gemeenschappen en goed bestuur in Noord-Kivu. Het collectief gebruikt geletterdheid als middel om conflicten en spanningen tussen individuen en gemeenschappen te vermijden of op te lossen.

Eervolle vermeldingen

Aan elke prijs is ook eervolle vermelding verbonden. De Pakistaanse doctor Allah Bakhsh Malik, secretaris van de regionale overheid in Punjab, ontvangt een eervolle vermelding voor zijn inzet om Punjab tegen 2020 volledig te alfabetiseren. Ook de Stedelijke Coördinatieraad voor Alfabetisering van de Filipijnse stad Tagum krijgt een eervolle vermelding voor een project dat de werkgelegenheid voor achtergestelde bevolkingsgroepen bevordert.