Unesco Vlaanderen

Unesco meet de schade op in Nepal

Gepubliceerd op 02/06/2015 door Unesco Platform Vlaanderen

De Vlaamse regering stelt 25 000 dollar ter beschikking van Unesco om vast te stellen hoe het cultureel erfgoed van Nepal er aan toe is na de recente aardbevingen. De middelen komen uit het Vlaamse Unesco Trustfonds.

Nepal werd recent getroffen door enkele aardbevingen die kort na elkaar optraden. Dit veroorzaakte heel wat menselijk leek en had eveneens een verwoestende impact op het cultureel erfgoed van het land. Uit de eerste berichten bleek dat drie culturele werelderfgoedsites, met name de Durbar-pleinen van Hanuman Dhoka (Kathmandu), Patan en Bhaktapur zo goed als volledig vernield zijn. Ook het natuurlijk werelderfgoed van Nepal is aangetast door de aardbeving. Vooral het Sagarmatha Nationaal Park met Mount Everest is zwaar getroffen. Andere sites zoals de werelderfgoedsite Lumbini, de geboorteplaats van Boeddha, en het Chitwan Nationaal Park kregen het minder zwaar te verduren maar liepen desalniettemin schade op.

Inmiddels startte de regering van Nepal een zogenaamde Post Disaster Needs Assessment (PDNA) op. Deze brengt de concrete noden op vlak van energie, infrastructuur, logistiek, gezondheid, voedselvoorziening, onderwijs en cultuur in kaart zodat een herstelstrategie op korte en lange termijn uitgestippeld kan worden. Unesco neemt de leiding over het gedeelte dat de schade aan het cultureel erfgoed evalueert. Met de steun vanuit het Vlaamse Unesco Trustfonds stuurt de Organisatie een team experten ter plaatse. Unesco heeft ruime ervaring met het bieden van hulp wanneer erfgoed beschadigd is of zelfs verloren gaat door (natuur)rampen of gewapende conflicten.

De Vlaamse overheid doet tweejaarlijks een bijdrage aan het Vlaamse Unesco Trustfonds. Het fonds ondersteunt hoofdzakelijk Unesco-projecten met een focus op zuidelijk Afrika en op erfgoed. Op 3 april 2015 besliste de Vlaamse Regering om een nieuwe bijdrage van 900 000 euro te reserveren voor 2015-2016.