Unesco Vlaanderen

Unesco ondersteunt afstandsonderwijs in Oekraïne

Gepubliceerd op 30/03/2022 door Unesco Platform Vlaanderen

Unesco mobiliseert steun om de continuïteit van het onderwijs te behouden en om leerkrachten en leerlingen in Oekraïne te helpen. Via haar Global Education Coalition zal de Organisatie computers en digitaal lesmateriaal leveren.

Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne, op 24 februari, heeft Unesco herhaaldelijk opgeroepen tot respect voor het internationaal humanitair recht om het onderwijs te beschermen. “Onderwijs is een grondrecht dat op alle mogelijke manieren moet worden beschermd. Unesco eist de onmiddellijke stopzetting van alle aanvallen op onderwijsinstellingen, leerkrachten en leerlingen. De Organisatie zet zich ook in om oplossingen te vinden zodat elk kind kan blijven verder leren,” zegt Audrey Azoulay, directeur-generaal van Unesco.

Na een maand oorlog hebben lokale autoriteiten gemeld dat meer dan 733 onderwijsinstellingen zijn beschadigd of vernietigd. Bovendien suggereren schattingen dat meer dan de helft van de kinderen en jongeren van het land op de vlucht zijn.

Versterking van hulpmiddelen voor afstandsonderwijs

Om in te spelen op de behoeften ter plaatse, staat Unesco permanent in contact met de lokale autoriteiten en alle relevante partners om het onderwijs in het land te beschermen en te herstellen, met focus op afstandsonderwijs.

“Oekraïne beschikt over een effectief leerplatform om te reageren op schoolsluitingen als gevolg van de Covid-19-pandemie. We werken samen met de autoriteiten om het aan te passen aan nieuwe behoeften,” zegt Stefania Giannini, adjunct-directeur-generaal voor onderwijs van Unesco.

Met de Global Education Coalition – opgericht door Unesco in 2020 om oplossingen voor afstandsonderwijs tijdens de pandemie te bieden – zal Unesco samen met haar partners computerhardware leveren voor leraren om online lesgeven en leren te ondersteunen. De Organisatie coördineert de productie van nieuw digitaal lesmateriaal. De nadruk ligt op de jongste leerlingen, psychosociale ondersteuning en lerarenopleiding.

Unesco zal ook het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen van Oekraïne ondersteunen door een betrouwbaar en veilig systeem te creëren dat het aanbieden van online examens voor de toelating van studenten tot universiteiten, beroeps- en opleidingsinstellingen zal vergemakkelijken.

Gevluchte studenten in staat stellen hun studie voort te zetten

Unesco verwelkomt de initiatieven die sommige van haar lidstaten hebben genomen om gevluchte Oekraïense studenten en internationale studenten die voorheen in Oekraïne studeerden, op te vangen en te integreren.

De Organisatie brengt deze initiatieven in kaart op haar website. Het is een instrument om voorbeeldpraktijken te delen en om alle landen te inspireren die ondersteuning willen bieden aan leerlingen en leraren die de oorlog ontvluchtten.