Unesco Vlaanderen

Unesco ondersteunt groene scheikundigen

Gepubliceerd op 20/12/2013 door Unesco Platform Vlaanderen

Groene chemie is uitgegroeid tot een van de speerpunten van grensverleggend onderzoek naar duurzame technologieën. Deze kunnen de productie en het gebruik van gevaarlijke stoffen in de mijnbouw en in het ontwerp, de fabricage en de toepassing van chemische producten verminderen (of zelfs elimineren). Nieuwe technologieën kunnen ook leiden tot energiebesparing, een beter milieu en een hoger algemeen niveau van volksgezondheid.

Onderzoek in de groene chemie en aanverwante gebieden in de biochemie, geochemie, biotechnologie, ecologie en gezondheidszorg geeft jonge wetenschappers ruimschoots de gelegenheid om hun inventiviteit te tonen en levert een belangrijke bijdrage aan duurzame ontwikkeling. Met dit in het achterhoofd, lanceerde het Internationaal Programma voor Basiswetenschap van Unesco het Green Chemistry for Life Project. Dit is een gemeenschappelijk project van Unesco en het Russische PhosAgro, de grootste producent van fosfaathoudende meststoffen in Europa, in nauwe samenwerking met de Internationale Unie voor Zuivere en Toegepaste Scheikunde (IUPAC ).

Wetenschappers die niet ouder zijn dan 35 jaar en een innovatief onderzoeksproject willen uitvoeren dat de 12 principes van de groene chemie respecteert, kunnen bij het project aankloppen voor een onderzoeksbeurs. En dit voor een bedrag van maximaal 30 000 dollar. De eerste deadline om een beurs aan te vragen is 28 februari 2014.

Het project wil niet alleen jonge wetenschappers de kans bieden om hun talent ten volle te benutten om bij te dragen aan de vooruitgang van de groene chemie en de toepassingen ervan. Het wil tevens besluitvormers, beleidsmakers, industriëlen en het grote publiek bewust maken van de mogelijkheden die de groene chemie biedt om oplossingen te formuleren voor verschillende maatschappelijke uitdagingen waarmee we kampen.