Unesco Vlaanderen

UNESCO: ongeletterdheid is ook in Europa een probleem

Gepubliceerd op 08/05/2008 door Unesco Platform Vlaanderen

Beleidsmakers en experts uit 30 landen komen van 14 tot 16 mei 2008 samen in Bakoe (Azerbeidzjan) op een door de UNESCO georganiseerde conferentie om van gedachten te wisselen over de uitdagingen inzake alfabetisering en volwasseneducatie in Centraal-, Oost- en Zuidoost-Europa.

De UNESCO stelt dat een betere geletterdheid een van de sleutels is tot het ontwikkelen van kennismaatschappijen en tot het vergroten van economische competitiviteit. Alhoewel de alfabetiseringsgraad in Europa hoog is - meer dan 96% - bestaan er toch grote ongelijkheden tussen landen. En volgens het laatste rapport dat de stand van zaken met betrekking tot Education for All (EFA of Onderwijs voor Allen, zes internationaal afgesproken doelstellingen die de basiseducatie wereldwijd moeten verbeteren en waarvan één doelstelling luidt dat de ongeletterdheidsgraad onder volwassenen tegen 2015 met de helft moet worden teruggedrongen - n.v.d.r.) zijn er in Centraal- en Oost-Europa negen miljoen volwassenen die niet kunnen lezen of schrijven.

Anders dan soms wordt aangenomen, is analfabetisme niet enkel een probleem onder minderheidsgroepen maar komt het wel degelijk voor bij brede lagen van de Europese bevolking. Nog te veel volwassenen slagen er niet in om de basisvaardigheden te verwerven, met alle gevolgen van dien voor zowel hun persoonlijk leven als voor de economische en sociale ontwikkeling van hun land. Bovendien zijn er verschillende graden van geletterdheid. Het beperkt zich niet tot het kunnen omgaan met alle vormen van teksten. Het gaat eveneens om het kunnen terugvinden, evalueren en efficiënt gebruiken van informatie op verschillende manieren, inclusief grafische, computer- en wiskundige competentie.

Uit een geletterdheidsstudie in 20 zogenaamd ontwikkelde landen, bleek dat de werkloosheidsgraad in landen als Duitsland en Slovenië twee keer zo hoog is onder weinig geletterde mensen als onder mensen met gemiddelde of grote vaardigheden op dat vlak.

Het verbreedde concept van geletterdheid is een van de onderwerpen dat aan bod zal komen tijdens de conferentie in Bakoe. Andere punten op de agenda zijn onder meer de evaluatie van de mate van geletterdheid, pedagogische benaderingen om de kwaliteit van basiseducatie te verbeteren en manieren om op wetgevend en institutioneel vlak te antwoorden op de nieuwe uitdagingen van onze tijd.

Er worden zo'n 200 deelnemers verwacht in Bakoe, gaande van beleidsmensen tot vertegenwoordigers van het middenveld, onderwijsspecialisten en professionals, vertegenwoordigers van universiteiten, en leden van bilaterale en multilaterale organisaties. Bedoeling is dat er gezocht wordt naar oplossingen voor specifieke problemen in de regio betreffende geletterdheid en dat er voorbeeldpraktijken worden uitgewisseld om programma's te promoten die hun nut reeds bewezen hebben.

De conferentie is de vijfde in een reeks van zes regionale en subregionale conferenties ter ondersteuning van mondiale alfabetisering die gehouden worden in het kader van het VN Decennium voor Alfabetisering (2003-2012) en het UNESCO Literacy Initiative for Empowerment (LIFE).

Klik hier voor meer informatie over het VN Decennium voor Alfabetisering.

Klik hier voor meer informatie over het LIFE initiatief waarmee de UNESCO bijdraagt tot de realisatie van de doelstellingen van het VN Decennium voor Alfabetisering.