Unesco Vlaanderen

UNESCO produceert reeks televisieprogramma's voor openbare omroepen

Gepubliceerd op 22/12/2004 door Unesco Platform Vlaanderen

Openbare omroepen in ontwikkelingslanden en zogenaamde prille democratieën kunnen vaak maar met moeite hun televisiestation draaiende houden. Ze stoppen zoveel energie in overleven dat een aantal van hun kerntaken verwaarloosd worden.

Het is belangrijk dat openbare omroepen onafhankelijk van de staat en de commercie kunnen werken en dat ze grote maatschappelijke thema's onderzoeken en belichten. Hun programma's moeten het publieke debat aanzwengelen en verschillende vormen van culturele expressies aan bod laten komen. In hun programmaschema moet ook ruimte zijn voor educatieve alternatieven voor het lichte entertainment.

Om de openbare omroepen te helpen bij het vervullen van hun taak, steunt de UNESCO de productie van een reeks programma's die belangrijke onderwerpen zoals de mensenrechten, vrede, verdraagzaamheid en de bestrijding van discriminatie op een originele manier aan bod laten komen.

Eerder dit jaar riep de UNESCO de media op om programmavoorstellen in te dienen. Uit de meer dan 200 ontvangen voorstellen selecteerde de Organisatie acht projecten die samen een programmareeks zullen vormen waarvoor de UNESCO als uitvoerend producent optreedt.

Het gaat om de volgende projecten uit diverse landen die thema's belichten die een centrale plaats innemen in de doelstellingen en de werking van de UNESCO.

Mothers on Wheels (Argentinië) (vrouwenemancipatie en bestrijding van discriminatie)

Olho da Rua (Brazilië) (mensenrechten, vrede, tolerantie en bestrijding van discriminatie)

The Place I Call Home (Egypte) (interculturele communicatie)

Meena (India) (Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen zoals onderwijs voor allen)

Cualquier Ciudad (Colombia) (tolerantie en interculturele communicatie)

Leaving the Box (Pakistan) (interculturele communicatie en vrijheid van meningsuiting)

Aziza, un amour pendant la guerre (Kameroen) (vrede)

A good investment (Denemarken) (Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen, onderwijs voor allen, vrouwenemancipatie en gendergelijkheid)

Deze programma's zullen in de loop van volgend jaar geproduceerd worden. Tegen het einde van 2005 zal de UNESCO de reeks audiovisuele producties ter beschikking stellen van de media, uitbrengen op DVD en beschikbaar maken op het internet.