Unesco Vlaanderen

UNESCO reageert op crisissituatie in Gaza

Gepubliceerd op 11/02/2009 door Unesco Platform Vlaanderen

Het Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Aangelegenheden (OCHA) van de Verenigde Naties lanceerde op 2 februari 2009 de United Nations Gaza Flash Appeal, een oproep om middelen in te zamelen om de meest dringende noden in Gaza te lenigen gedurende negen maanden. Er wordt gezocht naar 613 miljoen dollar om 50 ngo's, 98 ngo-projecten, 73 VN-projecten en 15 VN-agentschappen te ondersteunen die allemaal noodhulp willen bieden. Bij de projecten die in de oproep zijn opgenomen, zijn zes UNESCO-projecten: vijf inzake onderwijs en een met betrekking tot media en vrije meningsuiting. Voor deze zes projecten is 3 miljoen dollar nodig.

Scholen in puin

De onderwijsprojecten van UNESCO zijn gericht op het herstellen van het onderwijs op alle niveaus, met bijzondere aandacht voor het secundair en het hoger onderwijs omdat deze vaak over het hoofd worden gezien bij humanitaire hulp.

Zeven scholen in het noorden van Gaza zijn vernield tijdens de recente gevechten die er plaatsvonden. Meer dan 150 basisscholen werden beschadigd. Ook alle 14 privé- en publieke universiteiten in Gaza zijn getroffen tijdens het recente conflict en het hoofdgebouw van de Islamitische Universiteit is compleet vernield. Van verschillende andere universiteiten zijn de laboratoria en bibliotheken vernield en onder docenten en studenten zijn verschillende doden te betreuren.

Alle scholen in het gebied werden gesloten tussen 27 december 2008 en 24 januari 2009 zodat meer dan een half miljoen leerlingen - van de kleuterschool tot de universiteit - van onderwijs verstoken bleven.

Persvrijheid herstellen

Het zesde project van UNESCO is gericht op het verbeteren van de veiligheid van journalisten en het verbeteren van de persvrijheid in Gaza. Het wil de toegang tot informatie via capaciteitsopbouw verbeteren, beschermende kledij voor journalisten voorzien en een netwerk ter ondersteuning van journalisten en mediaprofessionals oprichten. Door het bewustzijn over de rechten van de media te verhogen, betere opvolging van en berichtgeving over schendingen van de persvrijheid, en psychologische steun voor mediaprofessionals hoopt UNESCO een halt te kunnen toeroepen aan de verminderende persvrijheid en afnemende toegang tot informatie in Gaza.

UNESCO stuurde op 1 en 2 februari 2009 een aantal specialisten naar Gaza om er te peilen naar de meest dringende behoeften. Tijdens deze missie schonk UNESCO 16 kits met beschermende vesten, helmen en 'pers' kentekens aan mediaprofessionals. Tijdens het conflict in Gaza moesten veel cameramannen en journalisten in het gebied aan de slag zonder bescherming. Buitenlandse verslaggevers en mediaprofessionals werd de toegang tot het conflictgebied ontzegd.

Op basis van de bevindingen van de experts zullen de bovenstaande projecten worden bijgestuurd. UNESCO zal de conclusies ook als uitgangspunt nemen bij het formuleren van haar projecten die onderdeel uitmaken van het Gaza Early Recovery and Reconstruction Plan. Dat is een langetermijnplan voor de heropbouw van Gaza. Voor de financiering ervan wordt op 2 maart 2009 een donorconferentie georganiseerd in Caïro.