Unesco Vlaanderen

UNESCO wijst Afghaans president op het belang van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen

Gepubliceerd op 20/04/2009 door Unesco Platform Vlaanderen

UNESCO toont zich bij monde van haar directeur-generaal van UNESCO, Koïchiro Matsuura, bijzonder bezorgd over het mogelijk van kracht worden van nieuwe wetgeving aangaande de status van de sjiitische gemeenschap in Afghanistan. Verschillende artikels van de nieuwe wet ondermijnen het recht op onderwijs, het principe van de gelijkheid tussen de geslachten, en de rechten van het kind.

De Constitutie van UNESCO promoot het universeel respect voor de mensenrechten en fundamentele vrijheden "zonder onderscheid tussen ras, geslacht, taal of religie" en benadrukt dat iedereen recht heeft op onderwijs, ongeacht ras, geslacht of economische of sociale achtergrond.

De gelijkheid tussen de geslachten is een prioriteit van UNESCO. De rechten en specifieke noden van de vrouw zijn een aandachtspunt in al haar programma's - in het bijzonder de onbeperkte toegang tot onderwijs voor meisjes en vrouwen, die een absolute voorwaarde is voor sociale en economische ontwikkeling en voor betere volksgezondheid en levensomstandigheden in alle samenlevingen.

De directeur-generaal van UNESCO stuurde een brief naar president Karzai van Afghanistan waarin hij zich positief uitliet over de vooruitgang die de Afghaanse regering boekte in verschillende domeinen, waaronder onderwijs dat als een recht erkend wordt in artikels 43 en 44 van de grondwet. De directeur-generaal verwees verder naar de samenwerking met UNESCO om dit recht in de praktijk te brengen.

Gezien de reeds verwezenlijkte vooruitgang, uitte de directeur-generaal bezorgdheid over de nieuwe wetgeving die volgens hem op verschillende vlakken in strijd is met verschillende principes die erkend worden door de Verenigde Naties en UNESCO en die vervat zijn in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. De directeur-generaal van UNESCO vraagt daarom aan president Karzai om ervoor te zorgen dat de wetgeving in zijn huidige vorm niet van kracht wordt.

De geplande wet deed eerder al internationaal stof opwaaien omdat de rechten van vrouwen behorende tot de sjiitische gemeenschap er ernstig door beknot worden zodat de wet eigenlijk in strijd is met het juridische beginsel dat alle Afghanen voor de wet gelijk zijn.