Unesco Vlaanderen

UNESCO wil debat over biobrandstof

Gepubliceerd op 27/11/2008 door Unesco Platform Vlaanderen

De UNESCO wil de dialoog over biobrandstof aanzwengelen en een forum zijn waar haar 193 lidstaten van gedachten kunnen wisselen over dit thema. Dat was de boodschap die Marcio Barbosa, onderdirecteur-generaal van de UNESCO, meegaf tijdens de Internationale Conferentie over Biobrandstof die plaatsvond in São Paulo (Brazilië) van 17 tot 21 november 2008.

Specialisten zijn het erover eens dat internationale samenwerking van essentieel belang is om biobrandstoffen op een duurzame manier te kunnen produceren, ook in ontwikkelingslanden. De UNESCO dient zich aan als neutraal terrein waarop de voor- en nadelen van deze technologie in alle openheid kunnen worden besproken.

"De UNESCO moedigt onderzoek naar alternatieve energiebronnen aan en kan helpen om de dialoog tussen landen over biobrandstof in goede banen te leiden. De Organisatie kan technische samenwerking stimuleren, landen helpen om parameters voor biobrandstof te ontwikkelen en de zuid-zuid en driehoekssamenwerking versterken," aldus Barbosa.

De UNESCO is het enige VN-agentschap met een mandaat voor wetenschap. Een van haar vijf prioriteiten voor de komende zes jaar is het mobiliseren van de wetenschap en het beleid ten voordele van duurzame ontwikkeling. Als multidisciplinair agentschap kan de Organisatie op een holistische manier tot dit complexe debat bijdragen, door het te behandelen in de context van klimaatverandering en door na te gaan welke de sociale gevolgen van projecten voor brandstof zijn en welke educatieve behoeften er daaromtrent bij gemeenschappen bestaan.