Unesco Vlaanderen

UNESCO zoekt steun voor de bescherming van berggorilla's in Congo

Gepubliceerd op 23/08/2007 door Unesco Platform Vlaanderen

Een expertenmissie onder leiding van de UNESCO won steun bij de autoriteiten van Congo, de VN-missie in de Democratische Republiek Congo (MONUC) en lokale gemeenschappen voor de bescherming van de bedreigde berggorilla's in het Virunga Nationaal Park.

De missie bestond uit experts van de UNESCO en de Wereldunie voor de Bewaring van de Natuur (IUCN) en werd vergezeld door een vertegenwoordiger van het VN Milieuprogramma (UNEP). De experts bezochten Congo van 11 tot 22 augustus 2007 naar aanleiding van de recente slachting van negen gorilla's in het Virunga Nationaal Park, om na te gaan hoe de naar schatting 370 ginds levende primaten beter beschermd kunnen worden. Het park dankt zijn uitzonderlijke waarde, die in 1979 leidde tot inschrijving op de Werelderfgoedlijst, voornamelijk aan zijn rijke biodiversiteit en het feit dat berggorilla's er hun habitat hebben.

Het resultaat van hun overleg met alle betrokken stakeholders, zowel op het terrein als in de hoofdstad Kinshasa, zullen de experts voorstellen aan de voorzitter van het UNESCO Werelderfgoedcomité, Christina Cameron.

In Kinshasa ontmoette de missie de directeurs van het Congolees Instituut voor de Bewaring van de Natuur (ICCN), de Speciale Vertegenwoordiger van de VN-secretaris-generaal in Congo en de Congolese minister van Leefmilieu. Allen zegden ze hun steun toe en erkenden ze het belang van de bescherming van de berggorilla en andere bedreigde diersoorten omwille van hun belang voor de biodiversiteit en hun potentiële waarde voor de lokale economie.

De missie bezocht eveneens Rumangabo, het basiskwartier van de parkwachters en Bukima, het gorillaobservatiecentrum, waar de experts spraken met personeel dat met gorilla's werkt en met vertegenwoordigers van de plaatselijke gemeenschappen. Ook de plaatsen waar de dode gorilla's werden gevonden, stonden op het reisprogramma.

In Goma ontmoetten de experts verschillende vertegenwoordigers van ngo's die actief zijn in het zuidelijk deel van Virunga om te polsen naar hun inschatting van de recente gebeurtenissen en om te peilen naar de samenwerking met het ICCN en de lokale gemeenschappen. Ze spraken ook met militaire en juridische functionarissen en met traditionele leiders van plaatselijke gemeenschappen.

Uit hun gesprekken onthouden de experts vooral het belang om de plaatselijke gemeenschappen te betrekken bij de inspanningen om de gorilla's te beschermen en om ervoor te zorgen dat ze kunnen meedelen in de inkomsten die gegenereerd worden uit de aanwezigheid van wilde dieren in de streek.