Unesco Vlaanderen

Vier werelderfgoedsites onder verscherpt toezicht

Gepubliceerd op 11/07/2008 door Unesco Platform Vlaanderen

Het Werelderfgoedcomité van de UNESCO dat bijeenkwam van 2 tot 10 juli 2008 in Québec (Canada), heeft beslist om vier werelderfgoedsites onder strenger toezicht te plaatsen. Dergelijk verscherpt toezicht maakt het mogelijk om regelmatig experts te sturen naar sites die onder bijzondere druk staan. De experts kunnen zo de ontwikkelingen in situ opvolgen, regelmatig rapporteren over de toestand en advies verlenen over te ondernemen acties.

De sites die voortaan nauwer zullen worden opgevolgd zijn:

Bordeaux (Frankrijk): sinds 2007 op de Werelderfgoedlijst. Het Werelderfgoedcomité vraagt een verslag over de visuele impact die nieuwe bruggen zullen hebben en betreurt de vernieling van de Pertuis brug eind 2007.

Timboektoe (Mali): sinds 1988 op de Werelderfgoedlijst en in 2005 van de Lijst van het Bedreigd Werelderfgoed gehaald nadat de staat van bewaring van de drie moskeeën op de site was verbeterd en nadat er een plan voor beheer en bescherming was opgesteld. Het Werelderfgoedcomité is bezorgd over de plannen om een cultureel centrum op te trekken in de nabijheid van de moskeeën en vraagt een analyse van de impact van het centrum op de site.

Machu Picchu (Peru): sinds 1983 op de Werelderfgoedlijst. Het Werelderfgoedcomité stelt zich ernstige vragen bij het beheer van de site. Er zijn vooral grote problemen met ontbossing, het gevaar op landverschuivingen, ongecontroleerde stadsontwikkeling en illegale toegang tot de tempel.

Samarkand (Oezbekistan): sinds 2001 op de Werelderfgoedlijst. De aanleg van nieuwe wegen en plannen voor nieuwe gebouwen vormen een bedreiging voor de traditionele stedelijke structuur, zeker omdat er geen gepaste regelgeving bestaat. Het Werelderfgoedcomité erkent dat er op dit vlak reeds vooruitgang is geboekt maar eist toch nauwer toezicht om erop toe te zien dat de ontwikkelingsplannen geen negatieve impact hebben op de karakteristieken waarvoor de historische stad op de Werelderfgoedlijst is ingeschreven.

Het uitoefenen van strenger toezicht op werelderfgoedsites is mogelijk door een beslissing die het Werelderfgoedcomité vorig jaar nam. In 2007 werden zeven sites, die allemaal op de Lijst van het Bedreigd Werelderfgoed staan, al onder scherper toezicht geplaatst: de vallei van de Elbe in Dresden (Duitsland), het historische stadsgedeelte van Jeruzalem (Israël) en de vijf werelderfgoedsites van Congo (de nationale parken van Virunga, Garamba, Kahuzi-Giega, Salonga en het Okapi Wildreservaat).