Unesco Vlaanderen

Vlaams oorlogserfgoed op indicatieve lijst werelderfgoed

Gepubliceerd op 27/06/2002 door Unesco Platform Vlaanderen

Vlaams minister Paul Van Grembergen, bevoegd voor Monumenten en Landschappen, maakte bekend dat de talrijke oorlogskerkhoven en monumenten in de Westhoek werden opgenomen op de indicatieve lijst van het werelderfgoed van de UNESCO. Dit is de eerste stap naar de definitieve inschrijving op de werelderfgoedlijst. Minister Van Grembergen wil de materiële getuigen van de Eerste Wereldoorlog laten erkennen als werelderfgoed, als blijvende aanklacht tegen oorlog en als symbool voor de wereldvrede.

Bedoeling is om het dossier in de komende twee jaar inhoudelijk uit te bouwen. Hiertoe ondertekende minister Van Grembergen namens het Vlaamse Gewest een samenwerkingsovereenkomst met de provincie West-Vlaanderen. Deze overeenkomst behelst een gezamenlijke inventarisatie van de materiële relicten van de Eerste Wereldoorlog in dat gedeelte van de provincie West-Vlaanderen, gelegen ten westen van de denkbeeldige lijn Middelkerke, Leke, Kortemark, Hooglede, Roeselare, Menen tot de grens met Henegouwen en Frankrijk. Met deze studie zal men over een volledige en onmiddellijk bruikbare selectie van waardevolle relicten beschikken, waarvoor de beschermingsprocedure onverwijld zal worden ingezet.

Minister Van Grembergen maakte eveneens bekend dat ook het Plantin-Moretusmuseum te Antwerpen en de historische universteitscolleges van Leuven werden opgenomen op de indicatieve lijst van het werelderfgoed. Eerder was dit reeds het geval voor de middeleeuwse kern of de zogenaamde "Kuip" van Gent en voor de oudste stadskern van Antwerpen.