Unesco Vlaanderen

Vlaamse leerlingen verdiepen zich in het lot van Palestijnse leeftijdsgenoten

Gepubliceerd op 28/11/2017 door Unesco Platform Vlaanderen

Tijdens de Internationale dag voor Solidariteit met de Palestijnse bevolking leren Vlaamse leerlingen wat onderwijs betekent voor jonge Palestijnse vluchtelingen.

Naar aanleiding van de Internationale dag voor Solidariteit met de Palestijnse bevolking op woensdag 29 november 2017 bezoeken twee Vlaamse Unesco ASPnet-scholen de tentoonstelling “Building the future: Teachers in Refugee Communities” die in de Universiteitshal (Naamsestraat 22) in Leuven loopt. Deze tentoonstelling is een initiatief van het VN-Agentschap voor Hulp aan de Palestijnse Vluchtelingen in het Nabije Oosten (UNWRA).

De tentoonstelling is opgebouwd uit video-interviews en foto’s die een uniek inzicht geven in de dienstverlening van UNRWA om jonge Palestijnse vluchtelingen toegang te verlenen tot kwaliteitsvol onderwijs. Een deel gaat specifiek over de samenwerking met Vlaanderen, met aandacht voor het My Voice My School-project.

Tijdens het bezoek gaan de leerlingen in gesprek met de directeur van het UNRWA Bureau in Brussel en met de Vlaamse Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen over Palestijnse vluchtelingenkinderen en het recht op kwaliteitsvol onderwijs (SDG4) in Vlaanderen en in de rest van de wereld.

My Voice My School

Dit bezoek kadert in de Vlaamse deelname aan het UNRWA-programma My Voice My School, waarvoor de Vlaamse minister van Buitenlandse Zaken 40 000 euro vrijmaakte. Hierdoor kunnen drie Vlaamse Unesco ASPnet-scholen gedurende 12 weken aan een gezamenlijk project werken met partnerscholen in Gaza en Syrië. Ze komen in contact via drie virtuele uitwisselingen en helpen daarmee het internationale isolement van deze kinderen doorbreken. Zodoende ijveren ze mee voor ondersteuning van kwaliteitsvol onderwijs, ook voor kinderen in conflictgebieden.

Een van de drie deelnemende Vlaamse scholen is een lagere school, wat een Vlaamse primeur is en waarvoor een nieuw curriculum wordt uitgewerkt dat nadien ook herbruikbaar zal zijn voor andere lagere scholen wereldwijd.