Unesco Vlaanderen

VN lanceren Oceanenatlas

Gepubliceerd op 13/06/2002 door Unesco Platform Vlaanderen

Tijdens een bijeenkomst van de Intergouvernementele Oceanografische Commissie (IOC) van de UNESCO, lanceerden de Verenigde Naties op Wereldmilieudag (5 juni) een Oceanenatlas op het internet. Die nieuwe website brengt alle denkbare informatie over de oceanen samen en kan door alle belangstellenden gratis worden geraadpleegd. Met de atlas willen de Verenigde Naties het pad effenen voor een duurzamer beleid op wereldvlak.

Zorgwekkend

De toestand van de oceanen en de kuststreken is steeds vaker een bron van toenemende bezorgdheid. De mariene en kustecosystemen gaan er steeds verder op achteruit. Overbevissing en vervuiling van industrie, landbouw en huishoudens treffen heus niet alleen de vissen die in de zeeën leven, de aftakeling van het zeemilieu heeft ook een grote impact op de mens zelf.

Naar schatting zijn 140 miljoen mensen direct afhankelijk van de visvangst. Bovendien zijn de laag gelegen kustgebieden vaak vruchtbare en dichtbevolkte streken waar veel is geïnvesteerd in infrastructuur. Als het zeewater met een meter zou stijgen tengevolge van de globale opwarming - wat volgens diverse voorspellingen helemaal niet ondenkbaar is - dan zou dat enorme gevolgen hebben voor de wereldeconomie en een groot deel van de wereldbevolking. Twee derde van de wereldpopulatie woont immers op minder dan zestig kilometer van de kust.

Instrument

Door de oceanen nauwgezet op te volgen en alle beschikbare kennis te verzamelen en openbaar te maken, wil de Oceanenatlas een instrument zijn voor wetenschappers, beleidsvoerders en alle betrokkenen om samen oplossingen uit te denken die het huidige negatieve tij kunnen doen keren en een duurzaam beleid te introduceren. De atlas bundelt de meest uiteenlopende informatie over de huidige staat van het zeemilieu op een tiental wereldkaarten. Verder bevat de website doorverwijzingen naar honderden meer gedetailleerde kaarten over bijvoorbeeld visvoorraden, navigatieroutes, ziltheid, de toestand van de poolkappen en andere oceaankarakteristieken.

De noodzaak van een dergelijk globaal overzicht over alle milieuvraagstukken werd voor het eerst geformuleerd op de Wereldmilieutop van 1992 in Rio de Janeiro. Na meer dan een decennium van planning en tweeëneenhalf jaar ontwikkeling kunnen de Verenigde Naties hun Oceanenatlas aan het grote publiek voorstellen.

Iedereen kan de Oceanenatlas raadplegen op http://www.oceansatlas.org