Unesco Vlaanderen

Vrede uitdragen en armoede bestrijden

Gepubliceerd op 08/11/2011 door Unesco Platform Vlaanderen

Bij zijn bezoek aan de Algemene Conferentie van UNESCO op 27 oktober 2011, nam Vlaams minister-president Kris Peeters namens België deel aan het algemeen beleidsdebat*. Hij loofde de inspanningen van de Organisatie voor het laten ingang vinden van een vredescultuur en moedigde haar aan om nauwer samen te werken met haar partners in haar verschillende netwerken.

Herdenking 14-18

Verwijzend naar het mandaat van UNESCO om een vredescultuur te promoten, vroeg Peeters aan UNESCO om zich aan te sluiten bij de internationale herdenking van de Eerste Wereldoorlog van 2014 tot 2018. De herdenkingsactiviteiten zijn een "uitstekende gelegenheid om een boodschap van vrede en tolerantie uit te dragen. We werken aan een Flanders Fields Verklaring die een oproep is voor mensenrechten, respect voor het internationaal recht, ontwapening en multiculturele integratie, gericht op het veiligstellen van een betere toekomst."

Maatschappelijk middenveld

Ons land steunt de inspanningen van UNESCO om haar werking te heroriënteren op de behoeften in het veld en er meer focus in te brengen. Dat kan onder meer door te steunen op de rijkdom van de Organisatie: haar netwerken, haar Nationale UNESCO Commissies, en de vele ngo's die haar activiteiten ondersteunen. "We sporen UNESCO aan om deze netwerken zo goed mogelijk aan te wenden en om te bouwen op hun engagement. Het UNITWIN/UNESCO Leerstoelenprogramma, het Netwerk van Creatieve Steden en het Netwerk van met UNESCO Geassocieerde Scholen (ASPnet) vormen een rechtstreeks verbinding met het maatschappelijk middenveld, scholen en universiteiten. Dit potentieel kan beter benut worden."

Voor België is het belangrijk dat UNESCO werkt voor het gemeenschappelijk goed van de mensheid. "Daarom moet het uitroeien van armoede een van onze topprioriteiten zijn. […] Laten we ons engageren voor het bevorderen van emancipatie, vrije wil en gelijkheid. Laten we niet alleen culturen maar alle mannen en vrouwen dichter bij elkaar brengen. Dat is de eerste stap op de weg naar ontwikkeling. Het is de plicht van de mensheid om te luisteren naar de stemmen die nog steeds niet weerklinken."

Ten slotte sprak Peeters de hoop uit dat ook de andere lidstaten UNESCO zullen steunen in het verder bewandelen van de ingeslagen weg zodat de Organisatie haar visie in de praktijk kan brengen.

(*) Aangezien de actieterreinen van UNESCO voornamelijk gewest- en gemeenschapsbevoegdheden betreffen, bestaat er in België een beurtrolsysteem tussen de Vlaamse en Franstalige ministers voor de vertegenwoordiging van België.


Lees de volledige toespraak van Vlaams minister-president Kris Peeters tot de Algemene Conferentie van UNESCO.