Unesco Vlaanderen

Vrede voor allen, allen voor vrede

Gepubliceerd op 03/01/2000 door Unesco Platform Vlaanderen

Koichiro Matsuura: "De eeuw die zonet zijn laatste jaar inging, kende een aanzienlijke vooruitgang van de wetenschappen, de technologie en de communicatie. Jammer genoeg slaagde hij er niet in het geweld en de oorlog een halt toe te roepen. Daarom riepen de Verenigde Naties het jaar 2000 uit tot Internationaal Jaar voor de Vredescultuur.

Meer dan een halve eeuw geleden werd UNESCO opgericht om de verdediging voor de vrede op te bouwen in de geest van de mensen. Haar stichters voorzagen de Organisatie van een uitgebreid arsenaal om haar taak te volbrengen, waarvan de speerpunten onderwijs, wetenschappen, cultuur en communicatie zijn.

Over de hele wereld proberen plaatselijke besturen, scholen, instituten en verenigingen om de waarden van de vredescultuur in praktijk te brengen. Ze bestrijden de armoede en proberen om de ongelijkheid weg te werken door te ijveren voor een duurzame ontwikkeling, het respect voor de mensenrechten, de versteviging van de democratische instellingen, de vrije meningsuiting, een betere status voor de vrouw, het behoud van de culturele verscheidenheid en het milieu.

De vrede kan niet louter door politieke, economische en militaire overeenkomsten worden gegarandeerd. Uiteindelijk hangt de vrede af van het volledige, oprechte en duurzame engagement van de volkeren. Elkeen van ons, ongeacht leeftijd, geslacht, sociale positie, religieuze overtuiging of culturele achtergrond, kan een belangrijke bijdrage te leveren aan een vreedzame wereld.

Vrede kan enkel bereikt worden door ons dagelijks gedrag en onze houdingen. De vredescultuur is een universele cultuur die gedeeld wordt door alle volkeren. Ze is essentieel voor de mensheid.

Samen kunnen we een vreedzame wereld opbouwen, te beginnen door het Manifesto 2000 te ondertekenen, waarmee we beloven de universele principes van de vrede en de geweldloosheid te zullen toepassen om te zorgen voor harmonie in onze familie, onze gemeenschap en onze werkomgeving,

Laten we samen de vrede opbouwen en onszelf de vraag stellen 'wat kunnen we vandaag voor de vrede doen?'."