Unesco Vlaanderen

Vrije meningsuiting moet overal ter wereld bescherming genieten

Gepubliceerd op 03/05/2011 door Unesco Platform Vlaanderen

Ter gelegenheid van de Werelddag van de Persvrijheid, 3 mei, roept UNESCO directeur-generaal Irina Bokova alle regeringen op om hun verantwoordelijkheid te nemen om het recht op vrije meningsuiting en de persvrijheid te beschermen en te bevorderen. Beiden zijn immers fundamenten van een democratische samenleving. Vooral de regeringen in de landen van het Midden Oosten en Noord-Afrika dragen een grote verantwoordelijkheid om tegemoet te komen aan het verlangen van hun bevolking, vooral met betrekking tot vrije meningsuiting dat een fundamenteel mensenrecht is dat recent is opgeëist door de burgers van Egypte en Tunesië.

Irina Bokova toont zich uiterst bezorgd over de aanhoudende aanvallen tegen journalisten die verslag uitbrengen over de conflicten en sociale bewegingen in het Midden Oosten en Noord-Afrika.

Voorwaarden voor democratie en goed bestuur

"Ik juich de positieve ontwikkelingen van de laatste maanden toe inzake vrijheid van meningsuiting en het opheffen van beperkingen voor de persvrijheid in Egypte en Tunesië," aldus de directeur-generaal van UNESCO. "Maar ik vraag met aandrang dat andere regeringen in de regio meer doen om te voldoen aan de behoeften van hun burgers en om het pad te effenen om de bevolking ten volle te laten genieten van het fundamenteel mensenrecht op vrije meningsuiting. De vrijheid om te spreken en te schrijven zijn essentiële voorwaarden om te evolueren naar democratie en goed bestuur."

De directeur-generaal van UNESCO uitte grote bezorgdheid over de veiligheid van journalisten in de regio gezien de aanhoudende berichten over aanvallen op reporters in Bahrein, Irak, Libië, Syrië en Jemen. Ze is vooral bezorgd over  berichten over het arresteren, doen verdwijnen, intimideren, bedreigen of aanvallen van journalisten die verslag uitbrengen van anti-regeringsmanifestaties.

Schending van de mensenrechten

"De media het zwijgen opleggen of trachten om hen te intimideren, is een onaanvaardbare aanslag op het recht van burgers om geïnformeerd te worden," zegt de directeur-generaal. "Ik roep alle landen op om het recht op vrijheid van meningsuiting, zoals is vastgelegd in artikel 19 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, en het recht op informatie te respecteren."

Irina Bokova bevestigt dat UNESCO zich zal blijven inzetten, en haar inspanningen zal verhogen, om landen bij te staan die een omgeving willen scheppen waarin professionele, vrije en onafhankelijke media kunnen gedijen, in het bijzonder door het opstellen van (grond)wettelijke kaders in overeenstemming met democratische standaarden en praktijken.