Unesco Vlaanderen

Wat met het onderwatererfgoed van de Tweede Wereldoorlog?

Gepubliceerd op 03/07/2014 door Unesco Platform Vlaanderen

Unesco organiseerde een internationale wetenschappelijk conferentie over het cultureel onderwatererfgoed van de Eerste Wereldoorlog op 26 en 27 juni 2014 in Brugge. Aan het slot van de bijeenkomst namen de deelnemers een motie aan om het onderwatererfgoed van de Tweede Wereldoorlog niet te vergeten.

Uit de besprekingen tijdens de conferentie bleek dat het onderwatererfgoed van de Eerste Wereldoorlog grotendeels vergeten is. In vergelijking met andere aspecten van dit mondiale conflict wordt er relatief weinig onderzoek naar gevoerd. Van veel gezonken schepen is daardoor de locatie zelfs niet bekend. Wat het moeilijk maakt om toe te zien op de bescherming ervan. En dat terwijl het gezonken erfgoed van de Eerste Wereldoorlog een unieke blik biedt op het verloop van het conflict en van het menselijk lijden dat eruit voortvloeide. Bovendien staat onderwatererfgoed bloot aan verschillende door de natuur en de mens veroorzaakte bedreigingen zoals corrosie, schade door sleepnetten, plunderingen en de recuperatie van metalen.

Om het cultureel onderwatererfgoed dezelfde bescherming te bieden als het erfgoed aan land, nam de Algemene Conferentie van Unesco in 2001 de Conventie voor de Bescherming van het Cultureel Onderwatererfgoed aan. Sporen van menselijk bestaan, hetzij gezonken schepen, vliegtuigen of door de zee opgeslokte steden, vallen onder de bescherming van deze Conventie als ze gedurende honderd jaar volledig of gedeeltelijk onder water liggen. Dit betekent dat het onderwatererfgoed van Wereldoorlog I vanaf dit jaar geleidelijk aan onder de bescherming van deze Conventie valt.

Gezien het belang van onderwatererfgoed en de bedreigingen waaronder het te lijden heeft, namen de deelnemers van de wetenschappelijke conferentie in Brugge een motie aan om niet te wachten tot de honderdste verjaardag van de Tweede Wereldoorlog om iets te doen aan de bescherming en de bekendmaking van het onderwatererfgoed dat voortkwam uit deze oorlog.

De deelnemers drukken hun bezorgdheid uit over de integriteit van het cultureel onderwatererfgoed van de Tweede Wereldoorlog. Ze wijzen erop dat dit erfgoed "niet minder kwetsbaar is dan het onderwatererfgoed van de Eerste Wereldoorlog" en roepen alle landen op om inspanningen te doen voor het inventariseren en ontsluiten van het onderwater van de Tweede Wereldoorlog.


Unesco Conventie voor de Bescherming van het Cultureel Onderwatererfgoed

Activiteiten rond het onderwatererfgoed van de Eerste Wereldoorlog bij Unesco