Unesco Vlaanderen

Water voor iedereen

Gepubliceerd op 18/10/2002 door Unesco Platform Vlaanderen

Koïchura Matsuura, directeur-generaal van de UNESCO en SUEZ topman Gérard Mestrallet sloten op 14 oktober in Parijs een samenwerkingsakkoord om de toegang tot water wereldwijd te verbeteren.

"Tijdens de Wereldtop voor Duurzame Ontwikkeling in Johannesburg besloten de deelnemende regeringen om hun engagement voor de VN Millennium Doelstellingen te vergroten door het aantal mensen dat geen toegang heeft tot drinkwater en sanitaire voorzieningen te halveren tegen 2015," zegt Matsuura. "Deze doelen weerspiegelen de ethische principes van menselijke waardigheid en medeleven, principes die aan de basis liggen van de UNESCO. Ik ben daarom zeer verheugd met de inspanningen die de UNESCO en SUEZ samen zullen leveren in het kader van deze overeenkomst."

Het Internationaal Hydrologisch Programma van de UNESCO voert verscheidene wetenschappelijke en educatieve onderzoeken uit om het beheer van water wereldwijd te verbeteren. Water is een prioriteit voor de wetenschappelijke afdeling van de Organisatie. SUEZ is een strategische partner omdat het een belangrijke leverancier is van watervoorzieningen in geïndustrialiseerde naties en ontwikkelingslanden.

Het akkoord geeft een aantal gebieden weer waar men actief zal werken aan het watertekort. De inspanningen worden gefinancierd door SUEZ. De financiële steun komt neer op zo'n 300.000 euro voor de eerste drie jaar. Het eerste project dat uitgewerkt wordt is een interdisciplinair initiatief van de UNESCO om het Volga-Caspian bassin opnieuw in werking te stellen. De omgeving rond dit bassin, waar meer dan 60 miljoen mensen wonen, heeft te kampen met milieuproblemen door de zware industrialisering en urbanisatie. Elk jaar wordt er 42 miljoen ton giftig afval gedumpt in het bassin, waarvan slechts 13% geneutraliseerd en opnieuw gebruikt wordt. SUEZ zal een bijdrage leveren aan dit project door financiële steun en wetenschappelijke expertise over hoe men de kwaliteit van het drinkwater kan verbeteren.

Ook de activiteiten van het UNESCO-IHE Instituut voor Watereducatie in Delft (Nederland) krijgen financiële steun van SUEZ. Deze beslissing geeft een belangrijke impuls aan de uitbouw van het International Institute for Infrastructural, Hydraulic and Environmental Engineering (IHE) dat wereldwijd bekend is voor zijn post-graduaat opleidingen in waterbeheer.

De samenwerking tussen SUEZ en de UNESCO komt ook ten goede aan de UNESCO Leerstoel voor Geïntegreerd Waterbeheer in Casablanca (Marokko) die uitermate actief is in Noord-Afrika. De leerstoel werkt nauw samen met ngo's, universiteitsstudenten en journalisten om het publiek te sensibiliseren voor waterbeheer. SUEZ zal daarnaast verschillende beurzen uittrekken voor onderzoekers uit ontwikkelingslanden die zich met water bezighouden.