Unesco Vlaanderen

We moeten meer doen voor Haiti

Gepubliceerd op 12/01/2011 door Unesco Platform Vlaanderen

"De situatie in Haïti blijft catastrofaal," zegt UNESCO directeur-generaal Irina Bokova op de eerste verjaardag van de aardbeving in Haïti die het leven kostte aan meer dan 250.000 mensen en die de infrastructuur van het land tot puin herleidde. "Meer dan een miljoen mensen woont in tenten in bijzonder moeilijke omstandigheden. De heropbouw is amper aangevat en van de beloofde financiële hulp is nog maar een fractie daadwerkelijk gestort."

Solidariteit tonen

"Overheden en hulporganisaties, in Haïti en elders, moeten hun inspanningen vergroten om het land over deze ramp heen te helpen en terug op te bouwen. Het lot van Haïti is een verantwoordelijkheid die we allemaal delen met het Haïtiaanse volk en van de hulp kunnen we een toonbeeld maken van internationale samenwerking," aldus Bokova.

"Haïti heeft steun nodig, geen liefdadigheid," zo verwoordt Michaëlle Jean het, de Speciale gezant van UNESCO voor Haïti. "Wat de Haïtiaanse bevolking echt nodig heeft, is een investering op lange termijn in de sociale instellingen, en specifiek in onderwijs en cultuur: de voornaamste bouwstenen van hun toekomst."

Evaluatie van de hulp

Irina Bokova, Michaëlle Jean en Jean-Max Bellerive, premier van Haïti, zullen op 20 en 21 januari 2010 deelnemen aan een rondetafel op de hoofdzetel van UNESCO in Parijs. Internationale experts zullen er evalueren wat er sinds de ramp in het land is gebeurd, vooral op het vlak van onderwijs en cultuur.

Van zodra het nieuws van de aardbeving bekend was, sloot UNESCO zich aan bij de internationale inspanningen om noodhulp en assistentie op langere termijn te bieden aan het land. In maart 2009 bezocht Irina Bokova Haïti om er met de overheid te bespreken hoe UNESCO het best kon helpen. Sindsdien lopen er verschillende projecten om het onderwijssysteem te herstellen en om het cultureel erfgoed te beschermen. De initiatieven behelzen onder meer de opleiding van lokale journalisten, het bieden van psychologische steun aan kinderen en het aanleren van aardbevingbestendige technieken aan bouwvakkers voor het herstellen van waardevolle culturele sites.

Langetermijnprojecten

Er staan nog verschillende projecten op middellange en lange termijn op stapel die zijn afgesproken met de Haïtiaanse autoriteiten. Onder meer de bescherming en ontwikkeling van het nationaal geschiedenispark 'Citadelle, Sans Souci, Ramiers', de enige werelderfgoedsite van Haïti, het herstellen van het tsunamiwaarschuwingssysteem langs de kust en het verbeteren van de lokale expertise inzake natuurrampenpreventie, het opstellen van een plan voor geïntegreerd waterbeheer in het land, het versterken van het basis- en secundair onderwijs, en verschillende onderwijsprojecten om jongeren in achtergestelde stedelijke gebieden vaardigheden aan te leren waarmee ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien.


Klik [hier] voor meer informatie over het werk van UNESCO in Haïti.