Unesco Vlaanderen

Wereldwaterdag 2007: omgaan met waterschaarste

Gepubliceerd op 22/03/2007 door Unesco Platform Vlaanderen

Waterschaarste is dit jaar het thema van Wereldwaterdag. Die term doet ons onmiddellijk denken aan woestijnen en dorre gebieden maar ook in streken waar wel voldoende neerslag en zoetwater is, kunnen mensen te kampen krijgen met waterschaarste doordat bijvoorbeeld slecht beheer of gebrekkige distributie maakt dat huishoudens, landbouwbedrijven of de industrie over onvoldoende water beschikken om aan hun behoeften te voldoen.

Tegen 2025 zullen naar schatting 2,8 miljard mensen leven in een gebied waar onvoldoende water beschikbaar is. Dan hebben we het over streken waar per jaar minder dan 1.700 kubieke meter water per inwoner beschikbaar is. Die hoeveelheid wordt immers beschouwd als het nationale minimum om de waterbehoeften te bevredigen van landbouw, industrie, huishoudens, energievoorziening en het milieu.

Zoals reeds bleek uit het UN World Water Development Report dat vorig jaar verscheen, is in veel landen de dringende kwestie niet zozeer een gebrek aan water maar eerder de toegang tot het beschikbare water. In veel gevallen is er sprake van onvoldoende financiering, gebrekkig beheer en bestuur, oneerlijke distributie, hoge waterprijzen en een tekort aan politieke wil om daadwerkelijk iets te veranderen aan de wijze waarop water gebruikt en gedeeld wordt.

Op deze en andere aspecten van waterschaarste wordt dieper ingegaan op de website van Wereldwaterdag 2007.

Klik hier voor meer informatie over Wereldwaterdag 2007 en het centrale thema waterschaarste.