Unesco Vlaanderen

Wereldwaterdag in het teken van sanitaire voorzieningen

Gepubliceerd op 20/03/2008 door Unesco Platform Vlaanderen

Bijna 40 procent van de wereldbevolking heeft geen toegang tot goede sanitatie. De Verenigde Naties willen mensen en middelen mobiliseren om daar iets aan te doen en riepen 2008 daarom uit tot Internationaal Jaar van Sanitatie. Water is onlosmakelijk verbonden met goede sanitatie en dus is Wereldwaterdag een uitstekende gelegenheid om de publieke opinie voor dit thema te sensibiliseren.

Goede sanitatie bestaat uit schone en veilige toiletten, goede rioleringen en persoonlijke hygiëne. Dagelijks overlijden duizenden vrouwen en kinderen aan ziektes die veroorzaakt worden door een gebrek hieraan.

Tussen 1990 en 2004 zijn meer dan 1,2 miljard mensen geholpen op het gebied van sanitatie. Zo'n 2,6 miljard mensen (inclusief 980 miljoen kinderen) zijn echter nog steeds niet bereikt. Elke 20 seconden sterft er een kind tengevolge van ontbrekende of gebrekkige sanitaire voorzieningen.

Een van de Millenniumontwikkelingsdoelen is de halvering van het aantal mensen zonder goede sanitatie. Jammer genoeg zien de prognoses er niet goed uit. Experts berekenden dat er tegen 2015 nog steeds 2,1 miljard mensen niet zullen beschikken over elementaire sanitaire voorzieningen. Als er geen serieuze bijkomende inspanningen geleverd worden, zal dit doel in Afrika ten zuiden van de Sahara pas in 2076 bereikt worden.

Deze vaststelling is des te ernstiger aangezien vooruitgang op het vlak van sanitatie ook een invloed heeft op het behalen van de andere Millenniumontwikkelingsdoelen. Op plaatsen waar sanitaire voorzieningen aanwezig zijn, gaan meer kinderen naar school. Vooral meisjes worden vaak door hun ouders thuisgehouden als er geen toilet is. Voorlichting over persoonlijke hygiëne - zoals handen wassen - voorkomt ziektes als diarree, de op één na belangrijkste doodsoorzaak onder kinderen jonger dan vijf jaar.

Ook het milieu lijdt onder een gebrek aan sanitatie. Ecosystemen geraken ontregeld als er grote hoeveelheden onbehandeld afvalwater in terechtkomen. Een verbeterd afvalwaterbeheer en sanitatie helpen om waterbronnen te beschermen tegen vervuiling en ziekteverwekkers.

Met haar watergerelateerde programma's en activiteiten draagt de UNESCO bij tot de realisatie van de Milleniumontwikkelingsdoelen inzake water en sanitatie. Het Internationaal Hydrologisch Programma (IHP) van de UNESCO, bijvoorbeeld, behandelt het sanitatieprobleem in een bredere context door te werken aan duurzaam waterbeheer in steden en door onderzoek te voeren naar innovatieve manieren om sanitatie in te voeren.

Klik hier voor meer informatie over Wereldwaterdag 2008.

Klik hier voor enkele feiten en cijfers over het belang van goede sanitaire voorzieningen.

Klik hier voor meer informatie over het Internationaal Jaar van Sanitatie.