Unesco Vlaanderen

Wereldwijd tsoenami waarschuwingssysteem tegen 2007

Gepubliceerd op 14/01/2005 door Unesco Platform Vlaanderen

Gisteren kondigde Koichiro Matsuura, directeur-generaal van de UNESCO, aan dat de Organisatie concrete plannen heeft voor een wereldwijd waarschuwingssysteem voor tsoenami's. Het systeem zou tegen juni 2007 actief moeten zijn. Momenteel wordt druk gewerkt aan de ontwikkeling van de eerste regionale component van het wereldwijde systeem: de situatie en de behoeften in de Indische Oceaan worden in kaart gebracht om er een goed werkend waarschuwingsysteem te installeren tegen juni 2006.

Hoeveel kost het systeem?

Het prijskaartje voor het systeem is reeds bekend. "De geschatte kost voor de nodige wetenschappelijke infrastructuur in de Indische Oceaan, met een regionaal centrum en goed uitgeruste nationale centra, bedraagt ongeveer 30 miljoen dollar. De jaarlijkse onderhoudskosten voor een regionaal centrum liggen tussen de één en twee miljoen dollar," aldus Matsuura.

Hoe wordt het systeem ontwikkeld?

De directeur-generaal liet verder weten dat er in maart twee expertenvergaderingen gepland zijn om de recente zeebeving en tsoenami in de Indische Oceaan te analyseren en na te gaan wat er in de regio precies nodig is om een goed functionerend waarschuwingssysteem op poten te zetten. Op die vergaderingen zullen ook alle internationale inspanningen voor de ontwikkeling van een waarschuwingssysteem in de Indische Oceaan geharmoniseerd worden.

De plannen voor het waarschuwingssysteem in de Indische Oceaan zullen worden afgewerkt in juni tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de Intergouvernementele Oceanografische Commissie (IOC) van de UNESCO. De IOC beschikt over een pak expertise op dit vlak aangezien het al jarenlang een goed functionerend waarschuwingssysteem runt in de Stille Oceaan.

Een dergelijk systeem kan niet door één enkele Organisatie gerealiseerd worden. Matsuura wijst erop dat de UNESCO nauw zal samenwerken met belangrijke partners zoals de Wereld Meteorologische Organisatie en andere internationale instellingen en organisaties, alsook met donorlanden en nationale autoriteiten.

"De rol van deze laatste is van cruciaal belang voor het succes van om het even welk waarschuwingssysteem," volgens Matsuura. "Het is de taak van de autoriteiten in individuele landen om ervoor te zorgen dat de nodige communicatienetwerken actief zijn die moeten verzekeren dat de informatie over nakende tsoenami's en andere natuurrampen de bedreigde bevolking bereikt. Ze dragen ook de verantwoordelijkheid om de bevolking voor te lichten over hoe mensen moeten reageren in een dergelijke noodsituatie. Ook op die manier worden levens gered en schade beperkt."