Unesco Vlaanderen

Worden 19 Vlaamse WOI-sites volgend jaar werelderfgoed?

Gepubliceerd op 16/01/2017 door Unesco Platform Vlaanderen

Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk nomineren 92  begraafplaatsen en herdenkingsmonumenten van de Eerste Wereldoorlog voor een erkenning als werelderfgoed.

Vlaanderen dient, samen met Wallonië en Frankrijk, een dossier in bij Unesco om een selectie van begraafplaatsen en herdenkingsmonumenten van de Eerste Wereldoorlog te erkennen als werelderfgoed.

Vlaanderen heeft de voorbije jaren belangrijke inspanningen geleverd voor het behoud van het WOI-erfgoed. Het is uitvoerig geïnventariseerd en bestudeerd, de belangrijkste sites zijn beschermd en er zijn middelen vrijgemaakt voor restauratie, onderhoud en ontsluiting.

Waarom werelderfgoed?

Het dossier schuift drie argumenten naar voor om Unesco te overtuigen van de uitzonderlijke universele waarde van de begraafplaatsen en herdenkingsmonumenten van de Eerste Wereldoorlog:

  • Het is de eerste maal in de geschiedenis dat alle gesneuvelden, los van rang, stand of nationaliteit, individueel worden herdacht. De stoffelijke overschotten werden individueel begraven en de namen van vermisten werden ingeschreven op monumentale herdenkingstekens.
  • De militaire begraafplaatsen en herdenkingsmonumenten zijn bovendien uniek door de hoogstaande kwaliteit van hun architecturale vormgeving en hun landschappelijke inplanting.
  • De sites zijn ook uitgegroeid tot plaatsen voor reflectie. Ze zijn een ethisch appel voor mens en maatschappij.

In Vlaanderen worden 19 sites voorgedragen, in Wallonië 7 sites en in Frankrijk 66 sites verspreid over 14 Noord-Franse departementen.

Het Vlaamse luik van het dossier is in nauwe samenwerking met een brede waaier van partners uitgewerkt. De eigenaars en de beheerders van de geselecteerde sites, de Vlaamse overheid, de provincie West-Vlaanderen, de betrokken gemeentes en middenveldorganisaties zoals het Algemeen Boerensyndicaat, de Boerenbond, Natuurpunt, UNIZO en VOKA zijn sterk betrokken bij de totstandkoming. Het dossier schenkt dan ook bijzondere aandacht aan het harmonieus samengaan van het behoud van WO I-erfgoed en de duurzame ontwikkeling van de regio.

De kandidatuur zal beoordeeld worden op de jaarlijkse bijeenkomst van het Werelderfgoedcomité in de zomer van 2018.

Volgende Vlaamse sites maken deel uit van het WO I-Werelderfgoeddossier:

Nieuwpoort
Gemenebest monument voor de vermisten “Nieuport Memorial”

Diksmuide
Duitse militaire begraafplaats van Vladslo
Crypte van de Ijzertoren

Alveringem
Belgische militaire begraafplaats van Oeren

Houthulst
Belgische militaire begraafplaats van Houthulst

Langemark-Poelkapelle
Duitse militaire begraafplaats van Langemark
Canadees monument “The Brooding Soldier”

Zonnebeke
Gemenebest militaire begraafplaats “Tyne Cot cemetery”
Cluster van twee Gemenebest militaire begraafplaats in en rond het Doelbos

Ieper
Gemenebest militaire begraafplaats “Essex Farm cemetery”
Cluster van vier Gemenebest militaire begraafplaatsen nabij Pilkem
Franse militaire begraafplaats “St. Charles de Potyze”
Monument voor de vermisten “Menin Gate”
Gemenebest militaire begraafplaats “Bedford House cemetery”
Cluster van vier Gemenebest militaire begraafplaatsen nabij de Palingbeek

Heuvelland
Frans ossuarium van de Kemmelberg
Cluster van twee Gemenebest militaire begraafplaatsen rond de Spanbroekmolenkrater

Mesen
Iers monument “Island of Ireland Peace Tower”

Poperinge
Gemenebest militaire begraafplaats “Lijssenthoek military cemetery”