Unesco Vlaanderen

De impact van klimaatverandering op werelderfgoed

Gepubliceerd op 20/12/2010 door Unesco Platform Vlaanderen

Met Case Studies on Climate Change and World Heritage publiceerde het Werelderfgoedcentrum van de UNESCO een belangrijk rapport om de ogen te openen van de publieke opinie in het algemeen en de verantwoordelijken voor het beheer van (wereld)erfgoedsites in het bijzonder. Met voorbeelden uit 26 werelderfgoedsites toont het rapport aan dat de klimaatverandering nu reeds ernstige gevolgen heeft voor ons meest kostbare natuurlijk en cultureel erfgoed en dat er dringend actie moet ondernomen worden vooraleer de toestand van ernstig naar hopeloos evolueert.

Om dit rapport toegankelijker te maken, publiceert het UNESCO Platform Vlaanderen er een vlotte Nederlandstalige samenvatting van. Je leest onder meer hoe gletsjers wegsmelten en welke daarvan de gevolgen zijn, hoe het leven in zee bedreigt wordt, hoe het voortbestaan van bepaalde plant- en diersoorten in het gedrang komt of hoe ze gedwongen worden om andere oorden op te zoeken (wat op zijn beurt allerlei problemen veroorzaakt), hoe de schatten van archeologische sites verloren gaan en hoe historische steden niet alleen hun glans en glorie doffer zien worden maar ook hoe het leven er steeds minder aangenaam wordt tengevolge van de klimaatverandering.

Dit syntheserapport is uitgegeven naar aanleiding van een campagne waarmee het UNESCO Platform Vlaanderen waarschuwt voor de gevolgen van de klimaatverandering en is gratis te bestellen via info@unesco-vlaanderen.be