Unesco Vlaanderen

Ethiek van wetenschap en technologie bij UNESCO

Gepubliceerd op 20/12/2010 door Unesco Platform Vlaanderen

In dit tijdperk van globalisering zijn de ontwikkeling en verspreiding van wetenschap en technologie een zaak van de hele wereld geworden. Het is dan ook van groot belang om gemeenschappelijke normen en waarden en ethische principes op dat vlak te ontwikkelen en te verspreiden, om de wetenschappelijke en technologische vooruitgang in goede banen te leiden en om ervoor te zorgen dat ook iedereen op deze wereld van de voordelen van die vooruitgang kan genieten.

UNESCO, als VN-organisatie met een bijzondere opdracht op het vlak van sociale en menswetenschappen, is uitstekend geplaatst om een internationaal ethisch netwerk voor wetenschap en technologie uit te bouwen en te promoten. Daartoe ontwikkelde de Organisatie een aantal programma's, instrumenten en strategieën die uitgebreid aan bod komen in deze brochure.

Een aantal principes staan centraal in de visie van UNESCO op ethiek. Deze moet volgens de Organisatie wortelen in een filosofische reflectie, moet zich baseren op het systeem van de mensenrechten, en moet werken binnen de wetenschappen maar op een onafhankelijke en kritische manier.

Deze principes vormen een stevige basis waarop verder wordt gebouwd aan een doeltreffende samenwerking met wetenschappen, aan de introductie van ethiek in het onderwijs en aan de versterking van de ethische link tussen de wetenschappelijke en technologische ontwikkeling enerzijds en de culturele, juridische en religieuze context waarin deze ontwikkeling plaatsvindt anderzijds.

Ethiek van wetenschap en technologie bij UNESCO is uitgegeven door het UNESCO Platform Vlaanderen en is gratis te bestellen via info@unesco-vlaanderen.be