Unesco Vlaanderen

Het blauwe goud

Gepubliceerd op 31/08/2001 door Unesco Platform Vlaanderen

Water is de belangrijkste bron van leven. Maar water wordt bedreigd. De komende vijftig jaar zal elke bewoner van de aarde geconfronteerd worden met de gevolgen van waterschaarste en watervervuiling. Om het belang van water te onderstrepen en het bewustzijn er omtrent te vergroten, is er nu "Het blauwe goud". De cd-rom is een interactieve encyclopedie over water waarin alle facetten van water aan bod komen: mythes over water die onze beschavingen binnendrongen, de rol van water in het ontstaan van leven, de invloed van water op ons klimaat, het leven in en om zeeën en rivieren, de verschillende toepassingen van water in onze maatschappijen en de uitdagingen waaraan we de komende jaren het hoofd zullen moeten bieden.

Aantrekkelijk

De cd-rom "Het blauwe goud" is een naslagwerk dat het resultaat is van doorgedreven onderzoek onder leiding van de UNESSCO en in samenwerking met een internationaal wetenschappelijk comité. Op een speelse manier vertrek je op verkenning met een ruimteschip dat je toelaat over de aarde te vliegen en de zeeën in te duiken. Talrijke videofragmenten, foto's, diavertoningen, gesproken commentaren en toegankelijke teksten geven je meer inzicht in alle aspecten van water. Dat is de grote kracht van de cd-rom: de rijkdom aan informatie uit diverse deelgebieden wordt op een aantrekkelijke interactieve manier aangebracht, zodat je er op een ontspannen manier kan in grasduinen en zo heel wat opsteken over de verschillende facetten van water en de waterproblematiek.

Wil je de cd-rom meer gestructureerd raadplegen, dan kan je terecht in het multimediacentrum waar alle informatie overzichtelijk is opgedeeld in verschillende hoofdthema's. Met een paar eenvoudige muisklikken vind je snel de gegevens die je zocht, waarna je ze meteen naar je tekstverwerker kan exporteren, zodat je de informatie kan bewerken of uitprinten.

Internationaal

"Het blauwe goud" richt zich uitdrukkelijk tot een ruim publiek en werd oorspronkelijk door de UNESCO uitgegeven in het Frans en het Engels. Omdat het de betrachting is van de Organisatie om de publieke opinie omtrent water te sensibiliseren, moedigt ze haar lidstaten aan om de publicatie in zoveel mogelijk talen uit te brengen. Voor Vlaanderen en Nederland dacht de UNESCO daarbij spontaan aan het Unesco Platform UNESCO@vlaanderen dat een goede reputatie geniet op het vlak van informatieverspreiding over de bekommernissen en programma's van de VN-organisatie voor onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie.

Een dergelijk initiatief past perfect binnen de doelstellingen van het Unesco Platform en dus ging UNESCO@vlaanderen op zoek naar een aantal partners om samen de uitdaging aan te gaan. Zo ontstond al snel een natuurlijk samenwerkingsverband met Uitgeverij Lannoo, een ervaren rot inzake het uitgeven van informatieve cd-roms in Vlaanderen en Nederland. Onder andere ook het Nationaal Visserijmuseum van Oostduinkerke en het VIWC (Vlaams Intergraal Wateroverlegcomité) kwamen aan boord. Hun vlotte samenwerking leidde ertoe dat het Vlaamse en Nederlandse publiek zich met "Het blauwe goud" nu ook in zijn moedertaal terdege kan informeren over een thema dat ons allen aanbelangt en in de toekomst enkel nog aan belang zal winnen.

 

De cd-rom "Het blauwe goud" kost 1.329 BEF (32,95 euro) en kan besteld worden bij het Unesco Platform UNESCO@vlaanderen. Vanaf september ligt de cd-rom ook in Vlaamse en Nederlandse boekhandels en gespecialiseerde multimediawinkels.