Unesco Vlaanderen

The Unesco Courier januari-maart 2021

Gepubliceerd op 25/01/2021 door Unesco Platform Vlaanderen

Er is veel dat we nog niet weten over de oceanen. Maar we weten genoeg om te stellen dat hun gezondheid in gevaar is. Het Decennium voor Oceaanwetenschappen voor Duurzame Ontwikkeling wil een impuls geven aan het oplossen van de problemen.

Minder dan twintig procent van de oceanen is onderzocht. Dat is niet veel. Maar het is genoeg om te weten dat de oceanen bedreigd worden door klimaatverandering, verzuring en vervuiling. Het bleken van koralen is maar een voorbeeld van hoe mariene ecosystemen achteruit gaan. De gevolgen van de veranderingen blijven niet beperkt tot het milieu. Bijna drie miljard mensen rekenen op de biodiversiteit van de oceanen en kustgebieden voor hun levensonderhoud of voedselvoorziening. Tegen 2050 zouden kustgebieden die een thuis bieden aan 300 miljoen mensen, bedreigd kunnen zijn door het stijgen van de zeespiegel veroorzaakt door klimaatopwarming.

Het Decennium voor Oceaanwetenschappen voor Duurzame Ontwikkeling (2021-2030) is een kans om de grote uitdagingen onder de aandacht te brengen en om innovatieve oplossingen te delen. Het is ook bedoeld om te herinneren aan de cruciale rol van onderzoek bij het verbeteren van ons begrip van de oceaan en het versterken van de veerkracht ervan. Mits het de middelen krijgt om dat te doen. Volgens het Global Ocean Science Report 2020, gepubliceerd door de Intergouvernementele Oceanografische Commissie (IOC) van Unesco, besteden de lidstaten gemiddeld slechts 1,7 procent van hun onderzoeksbudgetten aan oceanografie.

Door bijna een derde van de CO2-uitstoot te absorberen, spelen oceanen een doorslaggevende rol bij het reguleren van het klimaat. Als bron van leven zijn ze daarom essentieel voor het lot van de mensheid. Daarom spelen oceanen al lang een centrale rol in internationale samenwerking.

De oprichting van het Pacific Tsunami Warning and Mitigation System in 1965, onder auspiciën van Unesco, is daar een treffend voorbeeld van. Dit systeem, dat als model heeft gediend voor latere mechanismen die in andere delen van de wereld zijn opgezet, is een groot succes geworden. Het is het bewijs dat de internationale gemeenschap, ondanks grote bedreigingen, in staat is verschillen te overstijgen en samen te werken voor het algemeen welzijn. Reden te meer om vandaag in actie te komen voor de bescherming van de oceanen.