Unesco Vlaanderen

UNESCO en duurzame ontwikkeling

Gepubliceerd op 20/12/2010 door Unesco Platform Vlaanderen

In 2005 ging het VN Decennium voor Educatie voor Duurzame Ontwikkeling van start, een initiatief dat wordt gecoördineerd door UNESCO en beoogt om enerzijds meer publieke belangstelling en bewustzijn te genereren voor duurzame ontwikkeling en anderzijds ervoor te zorgen dat er in de klas meer aandacht naar uitgaat.

'Duurzame ontwikkeling' is een term die is ontstaan in de schoot van de milieubeweging om een benadering van ontwikkeling te benoemen die de natuurlijke rijkdom voor de toekomst veiligstelt. Ondertussen dekt de vlag een bredere lading en kan het begrip eigenlijk op alle facetten van de samenleving van toepassing zijn. Het is allerminst een concept dat beperkt blijft tot milieubescherming en natuurbehoud. Zoveel wordt duidelijk in dit 40 pagina's tellende boekje van het Unesco Platform Vlaanderen dat de UNESCO vanuit het perspectief van duurzame ontwikkeling bekijkt.

Deze brochure vult het concept duurzame ontwikkeling in met voorbeelden van Unesco-programma's in alle werkgebieden van de Organisatie. Op die manier krijgt de lezer een concreter idee van het concept en maakt hij meteen kennis met de brede waaier aan activiteiten die UNESCO ontvouwt.

Na een introductie van de herkomst van het concept duurzame ontwikkeling en van de internationale evenementen die het invulling gaven, is er aandacht voor een ganse resem programma's en projecten waarin duurzame ontwikkeling centraal staat. Er zijn hoofdstukken over onderwijs, jongeren, waterhulpbronnen, natuur- en sociale wetenschappen, hiv/aidsbestrijding, cultuur en erfgoed, en informatie- en communicatietechnologie. Het boekje sluit af met een overzicht van referentiedocumenten en normatieve instrumenten die je allemaal kan raadplegen op het internet via de meegegeven adressen.

De brochure UNESCO en duurzame ontwikkeling is uitgegeven door het UNESCO Platform Vlaanderen en is gratis te bestellen via info@unesco-vlaanderen.be