Unesco Vlaanderen

Beter onderwijs voor vluchtelingen in Oeganda

Gepubliceerd op 06/09/2018 door Unesco Platform Vlaanderen

Met steun van de Europese Unie gaat Unesco werken aan onderwijs voor vluchtelingenkinderen in Oeganda, afgestemd op hun behoeften.

Oeganda herbergt bijna 1,4 miljoen vluchtelingen. Verwacht wordt dat dit aantal nog zal toenemen in de loop van dit jaar. De constante toestroom van vluchtelingen zet het onderwijs onder druk. En spanningen tussen etnische groepen leidden tot geweld op scholen.

Om de problemen aan te pakken, stelt de Europese Commissie 800 000 euro ter beschikking van Unesco. Bedoeling is om de toegang tot kwaliteitsvol onderwijs te bevorderen en tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van vluchtelingenkinderen in drie gebieden in het noorden van Oeganda waar veel vluchtelingen zijn opgenomen. De nadruk zal liggen op inclusiviteit, sociale cohesie, veerkracht, respect en veilige leeromgevingen voor alle leerlingen, ongeacht hun etnische afkomst.

Veel vluchtelingenkinderen gingen lange tijd niet naar school en kampen met psychologische problemen door het conflict dat ze ontvluchtten en de ontheemding. Unesco zal zich toeleggen op het versterken van het onderwijsbeleid en het bijscholen van leraren om conflictgevoelige onderwijsprogramma's te implementeren die inspelen op de behoeften van kinderen, trauma's kunnen overwinnen en hun welzijn verbeteren.

Het project  richt zich op meer dan twintigduizend mensen, voornamelijk kinderen en jongeren. Het zal gestandaardiseerde richtlijnen en hulpmiddelen voor conflictgevoelig onderwijs ontwikkelen. Het is ook gericht op het uitvoeren van een systematische conflictanalyse om de oorzaken, de actoren en de dynamiek van conflicten te begrijpen, en om analyses te vertalen in acties die conflictoplossing en -preventie kunnen ondersteunen.

Het twee jaar durende project richt zich ook op de ontwikkeling van psychologische ondersteuningsprogramma's voor leerlingen die zijn getroffen door conflicten om een ondersteunende leeromgeving te creëren en het psychisch welbevinden van leerlingen te bevorderen.