Unesco Vlaanderen

De Grote Leerweek

Gepubliceerd op 28/08/2002 door Unesco Platform Vlaanderen

De Grote Leerweek is een initiatief van de Vlaamse overheid dat gelanceerd werd in het kader van levenslang en levensbreed leren. Het is een leerfestival dat volwassenen bewust wil maken van de mogelijkheden om te leren en dat wil aantonen dat leren zinvol én plezierig is. Daarnaast wil het initiatief samenwerking stimuleren tussen organisaties die te maken hebben met volwassenenvorming.

Internationale context

Het betreft geen alleenstaand initiatief. Eind jaren tachtig werd door de American Association for the Advancement of Education voor het eerst een viering van de volwasseneneducatie opgezet. Voor Europa was de Engelse organisatie NIACE baanbrekend. De Adult Learners' Week die sinds 1992 door die organisatie wordt georganiseerd, is in Groot-Brittannië uitgegroeid tot een waar begrip. Elk jaar werken opleiders, beleidsmakers, leerders en de media samen om volwassenenvorming te promoten.

Ondertussen heeft de opzet ook internationaal weerklank gevonden. Met de International Adult Learners' Week (sinds 2000) wil de UNESCO de verschillende nationale initiatieven met elkaar in contact brengen en zodoende een ervaringsuitwisseling tot stand brengen. (zie ook http://www.unesco.org/education/uie/InternationalALW/index.htm )

Op dit moment hebben meer dan 40 landen wereldwijd een leerfestival om levenslang en levensbreed leren te promoten. In Europa zijn er 21 participerende landen waaronder Duitsland, Nederland, Portugal, Oostenrijk, Finland, Zweden en Slovenië.

De meeste leerfestivals streven één of meerdere van de volgende doelstellingen na:

- de aandacht vestigen op het thema volwasseneneducatie

- volwassenen informeren over de leermogelijkheden in hun buurt

- werken aan een positief leerklimaat

- risicogroepen op het vlak van participatie aan vorming trachten te bereiken en warm te maken voor vorming

- samenwerking tussen diverse opleidingsverstrekkers bevorderen

- de innovatie van het educatieve aanbod stimuleren

Vlaamse context

In oktober van vorig jaar sprong Vlaanderen mee op de boot. De eerste Grote Leerweek was kleinschalig opgezet. Het initiatief richtte zich met een info- en studiedag enkel op opleidingsverstrekkers. Bijgevolg was er ook geen grootse mediacampagne, maar werd er gekozen voor een gerichte mailing naar mogelijk geïnteresseerden. Er verscheen ook informatie over De Grote Leerweek op een aantal websites van vormingsinstanties of in hun interne nieuwsbrieven, evenals in maandbladen voor opleidingsverstrekkers.

De tweede editie van De Grote Leerweek zal plaatsvinden van 7 t/m 15 september 2002 en is een gezamenlijk initiatief van de ministers bevoegd voor Onderwijs en Vorming, Cultuur, Economie, Landbouw en Werkgelegenheid. Naast landelijke manifestaties is het de bedoeling om regionale en lokale initiatieven zoals informatiemarkten, wandelroutes en ludieke evenementen op touw te zetten die te maken hebben met volwasseneneducatie en volwassenenvorming in de brede zin van het woord.

De programmakrant van De Grote Leerweek is vanaf 28 augustus verkrijgbaar

in postkantoren, bibliotheken, cultuurcentra, gemeentehuizen. Meer informatie vind je ook op http://www.groteleerweek.be