Unesco Vlaanderen

De weg naar kwaliteitsvol onderwijs en levenslang leren voor iedereen

Gepubliceerd op 25/05/2016 door Unesco Platform Vlaanderen

 

Van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen die de Verenigde Naties zich stelden tegen 2030, is nummer vier specifiek gewijd aan onderwijs. Duurzaam Ontwikkelingsdoel 4 is erop gericht om "gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs te verzekeren en levenslang leren voor iedereen te bevorderen". Als leidinggevend agentschap voor de coördinatie van de internationale inspanningen ter realisatie van deze doelstelling, richtte Unesco een comité van verschillende betrokken partijen op om een en ander aan te sturen. Het komt voor de eerste keer samen op 25 en 26 mei 2016 in Parijs.

"Het spreekt voor zich dat het succes van Onderwijsagenda 2030 afhankelijk is van een collectieve inspanning. Het stuurcomité zal strategische richtlijnen geven, de vooruitgang evalueren op basis van het Global Education Monitoring Report, en aanbevelingen formuleren voor de onderwijsgemeenschap over prioritaire aandachtspunten," zegt Jordan Naidoo, Director for Education 2030 Support and Coordination bij Unesco.

Grote uitdaging

Ondanks de vooruitgang die de internationale gemeenschap te voorbije 15 jaar heeft geboekt om de toegang tot onderwijs te verbeteren, blijft de uitdaging groot. En het wordt er niet gemakkelijker op. Zo zullen leerlingen ontheemd worden tengevolge van klimaatverandering en conflicten. En voor veel meisjes ligt er een onoverkomelijke horde op de weg naar het klaslokaal. Daarnaast zorgt de voortdurende opmars van technologie op de werkvloer ervoor dat levenslang leren steeds belangrijker wordt.

Collectieve inspanning

Om zich bij haar leidinggevende en coördinerende taak voor de verwezenlijking van Duurzaam Ontwikkelingsdoel 4 te laten bijstaan, richtte Unesco het SDG4-Education 2030 Steering Committee op. Het bestaat uit een breed spectrum van de internationale onderwijsgemeenschap. Het bestaat onder meer uit vertegenwoordigers van Unesco-lidstaten (*) en andere VN-agentschappen die betrokken zijn bij Duurzaam Ontwikkelingsdoel 4: het VN-Ontwikkelingsprogramma, Unicef, de Wereldbank, het Hoog Commissariaat van de VN voor de Vluchtelingen, het VN-Bevolkingsfonds, de VN-Eenheid voor Gendergelijkheid en de Empowerment van Vrouwen, en de Internationale Arbeidsorganisatie. Andere partners zijn onder andere de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, het Global Partnership for Education, niet-gouvernementele organisaties, leerkrachtenverenigingen en regionale organisaties.

Het is de taak van het comité om de komende vijftien jaar de richting aan te geven op weg naar de realisatie van de ambities van Duurzaam Ontwikkelingsdoel 4 en er zodoende voor te zorgen dat niemand achtergelaten wordt.

(*) De landen die zetelen in het stuurcomité zijn: België, Frankrijk, Noorwegen, Letland, Rusland, Oekraïne, Argentinië, Bolivia, Brazilië, China, Japan, Zuid-Korea, Benin, Kenya, Zambia, Marokko, Oman, Saudi-Arabië en Pakistan.


Unesco en Duurzaam Ontwikkelingsdoel 4