Unesco Vlaanderen

Gids voor preventie van gewelddadig extremisme

Gepubliceerd op 04/05/2016 door Unesco Platform Vlaanderen

Het onderwijsprogramma van Unesco voor wereldburgerschap stelt een eerste gids voor die leerkrachten helpt om te werken rond de preventie van gewelddadig extremisme. De gids helpt leerkrachten om een klimaat in de klas te creëren dat inclusief is en vruchtbaar voor respectvolle dialoog, open debat en kritisch denken. De publicatie verwijst ook naar bronnen om meer inzicht te krijgen in het fenomeen van gewelddadig extremisme en beantwoordt veelgestelde vragen.

Of discussies over gewelddadig extremisme al dan niet vooraf gepland waren, belangrijk is dat het gesprek in goede banen wordt geleid om de vaardigheden van leerlingen aan te scherpen waarmee ze ook in het algemeen beter kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven als geïnformeerde burgers. Dat betekent dat de informatie die wordt uitgewisseld tijdens de gesprekken, en de manier waarop het gesprek wordt aangepakt, bijdragen tot het ontwikkelen van vaardigheden, attitudes en gedrag die bevorderlijk zijn voor wederzijds respect, kritisch denken en het gevoel deel uit te maken van een gemeenschappelijk mensheid.

De gids zal worden aangevuld met een tweede publicatie die zich specifiek richt tot beleidsmakers in ministeries van Onderwijs. Deze publicatie verschijnt in september 2016 en zal instrumenten aanreiken om de drijfveren van gewelddadig extremisme aan te pakken op een holistische en pragmatische manier in het onderwijs.

De gids is de eerste bijdrage van Unesco aan de uitvoering van het actieplan van de Secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor de preventie van gewelddadig extremisme.


Download A Teacher's Guide on the Prevention of Violent Extremism

Het Actieplan van de Verenigde Naties voor de preventie van gewelddadig extremisme

Unesco en educatie voor wereldburgerschap