Unesco Vlaanderen

Is jouw school klaar voor klimaatactie?

Gepubliceerd op 17/01/2017 door Unesco Platform Vlaanderen

Unesco stelt een gids voor om scholen te helpen om actief klimaatverandering aan te pakken.

Unesco wil scholen helpen om klimaatverandering op een geïntegreerde manier aan te pakken. Dat betekent dat scholen niet alleen in de les aandacht besteden aan klimaatverandering. Klimaatactie wordt een leidraad in de manier waarop de school geleid wordt, beïnvloedt de inhoud en de wijze van lesgeven, is een uitgangspunt voor de diensten en de infrastructuur die de school aanbiedt en vormt de aanleiding voor een brede samenwerking met partners en de gemeenschap.

Grote betrokkenheid

Iedereen die bij de school betrokken is: directeurs, leerkrachten, leerlingen, conciërges, schoonmaakpersoneel, ouders enz. worden in feite klimaatactivisten die actief meewerken aan een meer gezonde en duurzame samenleving.

Om scholen te helpen om de stap te zetten naar een geïntegreerde aanpak van klimaatverandering, produceerde Unesco de gids Getting Climate Ready – A Guide for Schools on Climate Action.

Van planning tot evaluatie

De handleiding bestaat uit vier delen. Het eerste deel legt uit welke voordelen de school kan halen uit een geïntegreerde aanpak van klimaatverandering. Het tweede deel is een stappenplan voor het plannen, uitvoeren en evalueren van strategieën om klimaatverandering in te perken. Het derde deel geeft zes richtlijnen om klimaatactie te integreren in het schoolbestuur, het lesgeven en leren, het beheer van gebouwen en infrastructuur, en de samenwerking met partners. De richtlijnen worden vergezeld van praktijkvoorbeelden van hoe scholen over de hele wereld klimaatactie ondernemen. Het laatste deel is een schema dat helpt om te meten welke vooruitgang je boekt, gekoppeld aan de thema's van de zes richtlijnen.

De richtlijnen en de voorbeelden in de gids zijn onder andere gebaseerd op een onderzoek dat de klimaatactie van 55 scholen in 12 landen onder de loep nam. Alle scholen maken deel uit van het wereldwijd netwerk van met Unesco geassocieerde scholen (ASPnet).

Download Getting Climate Ready