Unesco Vlaanderen

Lichaam en geest voeden

Gepubliceerd op 31/01/2013 door Unesco Platform Vlaanderen

Op het Wereldonderwijsforum dat gehouden werd in 2000 in Dakar (Senegal) verbond de internationale gemeenschap zich ertoe om aan iedereen kwaliteitsvol onderwijs te verschaffen. Sindsdien is er vooruitgang geboekt, onder meer op het domein van toegang tot onderwijs en de gelijke behandeling en kansen van meisjes, al blijven nog meer dan 60 miljoen kinderen verstoken van onderwijs en is de kwaliteit van het geboden onderwijs in heel wat landen en regio's onvoldoende. Daarnaast is de schooluitval in ontwikkelingslanden hoog en bestaat er een ernstig probleem van laaggeletterdheid onder schoolverlaters.

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties lanceerde in 2012 het Global Education First Initiative om meer internationaal momentum te creëren voor de gemeenschappelijke onderwijsdoelstellingen. UNESCO, UNICEF en WFP werken samen met privépartners om het Initiatief te ondersteunen. Ze delen de overtuiging dat kwaliteitsvol onderwijs een holistische aanpak vereist.

De drie partners stelden op het Wereld Economisch Forum in Davos het Nourishing Bodies, Nourishing Minds programma voor. Het wil het welzijn van kinderen op school verbeteren met gezondheids- en voedingsprogramma's, de toegang tot kleuteronderwijs en zorg voor jonge kinderen verbeteren en het aantal meisjes dat school loopt vergroten. De eerste landen waar het programma aan de slag gaat, zijn Haïti, Mozambique, Niger en Pakistan.


Brochure Education First