Unesco Vlaanderen

Onderwijs voor Allen is niet enkel een uitdaging voor ontwikkelingslanden

Gepubliceerd op 12/04/2011 door Unesco Platform Vlaanderen

De absolute prioriteit van UNESCO inzake onderwijs is het realiseren van de Education for All-agenda. Doorgaans beschouwt men dit als een kwestie voor ontwikkelingslanden maar dat is te kort door de bocht, benadrukt UNESCO directeur-generaal Irina Bokova. Bij de opening van een bijeenkomst in het teken van kwaliteitsvol onderwijs voor Romakinderen, op de hoofdzetel van UNESCO in Parijs op 7 april 2011, omschreef ze het onderwijs voor Romakinderen als "een van de grootste onderwijsuitdagingen voor de Europese samenlevingen."

De bijenkomst bracht onderwijsexperts en regeringsvertegenwoordigers van acht landen in Centraal- en Oost-Europa samen (Bulgarije, Hongarije, Kroatië, Oekraïne, Roemenië, Servië, Slovakije, Slovenië) alsook vertegenwoordigers van de Raad van Europa en de Europese Commissie.

Grote achtergestelde groep

Met een geschatte bevolking van acht tot twaalf miljoen, zijn de Roma een van de grootste minderheden in Europa. Romakinderen moeten veel hindernissen overwinnen om hun recht op onderwijs te kunnen uitoefenen. Weinig Romakinderen lopen school en de schooluitval onder zij die toch de weg naar de schoolbanken vinden, is hoog.

Tijdens de bijeenkomst benaderden de discussies het onderwijs van Romakinderen vanuit drie perspectieven: rechten, waarden en integratie. Het is essentieel om te begrijpen welke obstakels Romakinderen de toegang tot kwaliteitsvol onderwijs verhinderen, zoals: armoede, taal, culturele verschillende en traditionele rolpatronen die vooral meisjes hun recht op onderwijs ontzeggen.

Veelzijdige aanpak vereist

De deelnemers waren het er over eens dat armoede "niet enkel een Romaprobleem" is maar desalniettemin de toegang tot kwaliteitsvol onderwijs sterk bemoeilijkt. Daarom moet er meer aandacht gaan naar het verband tussen armoede en etniciteit. Onderwijs kan een middel zijn om de vicieuze cirkel van sociale, economische, taal- en andere barrières te doorbreken, maar daarvoor is een geïntegreerde en veelzijdige aanpak nodig. Toegang tot onderwijs is niet enkel een kwestie met betrekking tot de Romakinderen maar tot de ganse Romagemeenschap, vooral ouders en leerkrachten.

Aan het slot van de bijeenkomst, bevestigde Qian Tang, adjunct-directeurgeneraal van UNESCO voor Onderwijs, dat UNESCO zich zal blijven inzetten om kwaliteitsvol onderwijs voor Romakinderen te bevorderen. Steunend op de ervaring van de Organisatie met alfabetiseringsprogramma's voor vrouwen en meisjes en met andere projecten voor achtergestelde groepen, zal UNESCO een technische bijeenkomst organiseren met experts en partners uit de regio. Bedoeling is om twee tot drie domeinen te identificeren waarop UNESCO het verschil kan maken om haar missie te volbrengen om kwaliteitsvol onderwijs te verzekeren voor "een van de meest achtergestelde groepen van Europa". In het licht van dit objectief zal UNESCO ook haar samenwerking versterken met andere partners die met deze kwestie begaan zijn, in het bijzonder UNICEF, de Raad van Europa en de Europese Commissie.