Unesco Vlaanderen

Opleiding Vredeseducatie 2020 in Antwerpen

Gepubliceerd op 06/12/2019 door Unesco Platform Vlaanderen

Reeks van tien sessies over uiteenlopende onderwerpen met het werken aan vrede als gemeenschappelijk uitgangspunt.

De Opleiding Vredeseducatie bestaat 10 jaar in 2020. Ook volgend jaar biedt de opleiding een reeks van tien sessies die uiteenlopende en actuele thema's behandelen, gericht op sensibilisering en vorming inzake het bewaren en versterken van vrede en het geweldloos hanteren van conflicten.

Opening

De opleiding start met een academische zitting op zaterdag 8 februari 2020, met als gastspreker Dirk De Wachter. Hij zal praten over ‘De kunst van het ongelukkig zijn’.

De zitting heeft plaats in de stadscampus van de Universiteit Antwerpen, Aula C.20.

Aanvang om 9u30. Afsluitende receptie vanaf 12u30.

Programma van de opleiding

 • 05/02 – Kindvriendelijke justitie: minderjarige daders, slachtoffers en derden / Wendy De Bondt
 • 12/02 – Vrede als therapeutisch principe en als levenskunst / Gerbert Bakx
 • 19/02 – Media en burgerschap / Rik Van Cauwelaert & Walter Zinzen
 • 04/03 – Het ontstaan van radicalisering. Waarom Molenbeek? / Elke Devroe
 • 11/03 – In het spoor van Ikagai / Christina van Geel
 • 18/03 – Polarisatie, conflict en vrede / Maarten Van Alstein
 • 25/03 – Solidariteit / Johan Hoebeke
 • 01/04 – ‘Bak-vissen’, visies op het gevangeniswezen / Jan De Cock & Pieter De Witte
 • 22/04 – Quo Vadis, homo sapiens / Jean Paul Van Bendegem
 • 29/04 – Geweld herdacht voorbij oorlog en vrede / Geert Van Coillie
 • 18/11 – Levensbeschouwingen anno 2020: relicten uit een ver verleden of ouvertures naar een nieuwe toekomst? / Johan Bonny & Ahmed Azzouz & Rik Pinxten

De sessies lopen telkens van 14 tot 17u in het auditorium 230 in de Stadscampus UA in de Rodestraat, behalve de sessie van 19/02/2020 die plaats vindt in de Stadscampus M.005. De afsluitende herfstsessie van 18/11/2020 loopt van 19 tot 21u op een locatie die later wordt bekendgemaakt.

Praktisch

Je kan zowel inschrijven voor de volledige reeks als voor afzonderlijke sessies. Alle informatie daarover lees je in de folder van de Opleiding Vredeseducatie.

Download Folder Opleiding Vredeseducatie 2020