Unesco Vlaanderen

UNESCO directeur-generaal doet oproep voor noodhulp aan Haïti

Gepubliceerd op 15/01/2010 door Unesco Platform Vlaanderen

"Als er ooit een moment was voor de internationale gemeenschap om solidariteit te tonen, dan is het nu wel. En daarmee bedoel ik alle sectoren van de samenleving - regeringen, stichtingen en andere donors, en burgers. Haïti heeft behoefte aan dringende, grootschalige en geïntegreerde noodhulp," zo sprak Irina Bokova gisteren op de hoofdzetel van UNESO in Parijs.

Noodhulp en reddingsoperaties zijn de eerste prioriteiten maar UNESCO werkt al aan een actieplan voor een snelle interventie om het onderwijs in Haïti te reactiveren. De verwoesting van de universiteit in Port-au-Prince en van talrijke basis- en secundaire scholen, en de daarmee gepaard gaande dodelijke slachtoffers onder leerkrachten en leerlingen, is een catastrofale stap achteruit voor het land dat al zoveel rampspoed te verwerken kreeg.

"Onderwijs is van centraal belang voor het herstel van Haïti en de sleutel tot de ontwikkeling van het land. We zullen steun mobiliseren voor tijdelijke onderwijsfaciliteiten en voor de heropbouw van het onderwijs. Ik roep ook de academische wereld op om solidariteit te tonen. Universiteiten in de regio zouden extra inspanningen moeten leveren om studenten uit Haïti op te vangen en toe te laten hun studies verder te zetten," aldus de directeur-generaal van UNESCO. De Organisatie stuurt een speciale gezant met ruime ervaring in Haïti, Bernard Hadjadi, naar Port-au-Prince om er vast te stellen welke de dringendste behoeften zijn.

De agentschappen van de Verenigde Naties werken nauw samen om een geïntegreerd hulpprogramma op touw te zetten. Binnen dit kader wil UNESCO verzekeren dat onderwijs de prioriteit krijgt die het verdient aangezien de Organisatie overtuigt is dat onderwijs van cruciaal belang is voor het herstel van Haïti. Psychosociale hulp voor leerlingen en leerkrachten en noodhulp voor de onderwijsautoriteiten zijn enkele van de voorstellen die UNESCO indiende.

Inmiddels raakte ook bekend dat alle 14 medewerkers van het UNESCO-kantoor in Port-au-Prince de aardbeving overleefden.