Unesco Vlaanderen

UNESCO is blij met VN-resolutie die scholen beter beschermt

Gepubliceerd op 19/07/2011 door Unesco Platform Vlaanderen

Op 12 juli 2011 stemde de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties tijdens zijn jaarlijkse Open debat over kinderen en gewapende conflicten unaniem in met een resolutie die een betere bescherming regelt voor scholen en ziekenhuizen tijdens gewapende conflicten. Deze beslissing kan op veel bijval rekenen van Irina Bokova, directeur-generaal van UNESCO.

Dankzij resolutie 1998 kan de secretaris-generaal van de Verenigde Naties in zijn jaarlijks Rapport over kinderen en gewapende conflicten nu ook expliciet verwijzen naar actoren die scholen en ziekenhuizen betrekken in conflictsituaties. Voor secretaris-generaal Ban Ki-moon is het duidelijk dat "scholen en ziekenhuizen plaatsen zijn waar de vrede gerespecteerd moet worden door alle partijen."

Een mijlpaal voor veilig onderwijs

Irina Bokova valt de secretaris-generaal hierin bij. "Deze resolutie is een mijlpaal in de vastberadenheid van de internationale gemeenschap om onderwijs ook tijdens gewapende conflicten toegankelijk en veilig te houden. Het  toont dat de lidstaten aanvallen op scholen een ontoelaatbare schending van de mensenrechten vinden. Kinderen de toegang tot onderwijs ontzeggen wordt als het ware een terroristische daad. Schoolgaande kinderen en scholen staan te vaak, en in te veel landen, in de frontlinie van gewapende conflicten. De resolutie is een duidelijk signaal dat aanvallen op scholen en ziekenhuizen niet onbestraft zullen blijven."

Om de nodige steun te bekomen in de Veiligheidsraad, nam Bokova samen met de secretaris-generaal en prominente pleitbezorgers van de resolutie deel aan een panelgesprek georganiseerd door de Permanente Vertegenwoordiging van Duitsland bij de VN.

Gerichte actie

Vóór de resolutie konden 'slechts' drie misdaden opgenomen worden in het jaarlijks Rapport over kinderen en gewapende conflicten: het rekruteren van kindsoldaten; moord en verminking; en verkrachting en seksueel misbruik. Met resolutie 1998 komt het aanvallen van scholen en ziekenhuizen erbij. De schuldige partijen worden op deze manier ook voor deze misdaad publiekelijk verantwoordelijk gesteld. Zodoende hoopt men dat de betrokken actoren actie ondernemen gericht op het beëindigen van deze mensonterende misdaden.

UNESCO zet zich reeds verschillende jaren in om het geweld tegen scholen op de internationale agenda te plaatsen. Ze deed dat onder meer met de uitgave van verschillende publicaties en door het aansturen van belanghebbende organisaties en personen. In 2011 verscheen het jaarlijks verslag over de stand van zaken met betrekking tot Onderwijs voor Allen (Education for All)  onder de noemer De verborgen crisis: gewapend conflict en onderwijs (The Hidden Crisis: Armed Conflict and Education). Het rapport toont onder meer het verwoestende effect van een gewapend conflict op onderwijs aan. Met name daarom werd een oproep gedaan aan de internationale gemeenschap om de bestaande systemen die waken over mensenrechten, en het rapporteren over schendingen ervan, te versterken. Het stemmen van resolutie 1998 is alvast een nieuwe stap in deze richting.