Unesco Vlaanderen

UNESCO Prijs voor Mensenrechteneducatie

Gepubliceerd op 27/11/2002 door Unesco Platform Vlaanderen

De Academia Mexicana de Derechos Humanos (AMDH) is de laureaat van de UNESCO Prijs voor Mensenrechteneducatie, editie 2002. De AMDH, die werd voorgedragen door een zeskoppige internationale jury van gerenommeerde mensenrechtenspecialisten, is een pionier op het vlak van de mensenrechteneducatie in Mexico. Sinds haar oprichting in 1983 door een groep mensen uit verschillende geledingen van de civil society, ontwikkelde ze een ganse reeks van activiteiten zoals het geven van cursussen in de mensenrechten, het produceren en verspreiden van educatief materiaal en het runnen van sensibilisatiecampagnes omtrent mensenrechten via radio en televisie.

De Academie richt zich tot verschillende doelgroepen zoals gemeenschapsleiders en andere sleutelfiguren van de samenleving. Daarnaast speelde ze een rol bij het oprichten van een netwerk van ombudsdiensten en mensenrechtencommissies op federaal en regionaal niveau. Ze hielp eveneens bij het tot stand brengen van een systeem van toezicht op de verkiezingen en gaf door haar werking een positieve impuls aan het algemene democratiseringsproces in Mexico.

De UNESCO Prijs voor Mensenrechteneducatie, die om de twee jaar wordt toegekend, is gesticht in 1978 naar aanleiding van de 30ste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens om instellingen, organisaties of individuen te eren die een belangrijke bijdrage leverden aan de bevordering van de mensenrechteneducatie.