Unesco Vlaanderen

UNESCO Prijs voor Vredeseducatie

Gepubliceerd op 12/09/2001 door Unesco Platform Vlaanderen

Koïchiro Matsuura, Directeur-Generaal van de UNESCO, maakte bekend dat de UNESCO Prijs voor Vredeseducatie dit jaar gaat naar het Joods-Arabisch Vredescentrum van Givat Haviva (Israël) en de Oegandese bisschop Nelson Onono Onweng. Die beslissing komt er op unanieme aanbeveling van de internationale jury die de nominaties onderzoekt.

Uitzonderlijke inzet

Met haar keuze beloont de jury "de uitzonderlijke inspanningen van de beide laureaten op het vlak van vredeseducatie en de promotie van vrede en geweldloosheid" en onderstreept ze hun "inzet voor het oplossen van conflicten door middel van dialoog." De UNESCO Prijs voor Vredeseducatie werd twintig jaar geleden in het leven geroepen om acties te belonen die de publieke opinie omtrent vrede en geweldloosheid sensibiliseren. Aan de Prijs is een bedrag verbonden van 30.000 dollar. De officiële uitreiking gebeurt vrijdagavond 14 september tijdens een ceremonie in de hoofdzetel van de UNESCO in Parijs.

Laureaten

Het Joods-Arabisch Vredescentrum van Givat Haviva is opgericht in 1963 en is de grootste en oudste instelling voor vredeseducatie in Israël. Het centrum streeft er vooral naar om de Joden en Arabieren in Israël dichter bij elkaar te brengen door het wederzijdse begrip te vergroten en de samenwerking en permanente dialoog tussen de twee gemeenschappen te stimuleren. Jaarlijks nemen zo'n 25.000 mensen deel aan de door het centrum georganiseerde activiteiten.

Ondanks de oorlogen en conflicten van de voorbije 38 jaar, leverde -en levert- het centrum belangrijke inspanningen voor de vrede. Het zet diverse onderwijsprojecten op, organiseert conferenties en workshops, baat een bibliotheek en informatiecentrum uit en geeft een aantal publicaties uit, waaronder Crossing Borders: een Engelstalig tweemaandelijks tijdschrift dat gezamenlijk gemaakt wordt door Israëlische, Palestijnse en Jordaanse jongeren. Het is een van de weinige -misschien zelfs het enige- Israëlisch-Palestijnse project dat onafgebroken bleef doorgaan onder het moeilijke gesternte.

Bisschop Nelson Onono Onweng is reeds jarenlang actief op het vlak van vredespromotie en armoedebestrijding. Hij startte verschillende initiatieven op, waaronder een kredietsysteem voor armoedebestrijding, een in 1992 opgerichte vredesorganisatie "Jamii Ya Kaptakanisha" en de in 1994 gestichte technische school voor oorlogswezen, het "Gulu Vocational Community Centre". In 1998 richtte hij eveneens het "Acholi Religious Leaders' Peace Initiatives (ARLPI)" op: een interreligieus forum voor vrede.

Tot de vorige laureaten van de UNESCO Prijs voor Vredeseducatie behoren onder andere Rigoberta Menchú Tum (Guatemala), Moeder Teresa (India) en de Moeders van de Plaza de Mayo (Argentinië).